Het Grote GroenLinks Deventer Jaaroverzicht- 2019!

De laatste week van het jaar 2019. De tijd van lijstjes, terugblikken en overzichten is weer aangebroken. En ja: wij doen daar ook aan mee. In de eerste plaats omdat we verantwoording willen afleggen aan alle Deventenaren die in maart 2018 op GroenLinks hebben gestemd. Ten tweede omdat we hartstikke trots zijn op wat we in 2019 hebben bereikt en de komende jaren nog gaan bereiken. Om die reden presenteren wij met trots ons eigen jaaroverzicht. GroenLinks Deventer wenst iedereen een groen, duurzaam en sociaal 2020 toe. Wij gaan er in ieder geval hard aan werken!  [Bij de foto hierboven van links naar rechts: raadsleden Anne van der Meer en Koen Boswinkel, fractievoorzitter Tjeerd van der Meulen, wethouder Carlo Verhaar, raadsleden Lida Zegel en Halla Baher]

Wij presenteren enkele hoogte- en dieptepunten van het politieke jaar 2019. Wij zijn niet volledig omdat we buiten de politieke arena om ook acte de présence geven en als we alles vermelden je het verhaal niet meer voor het einde van het jaar kunt uitlezen:). In de bijlage onderdaan vind je een overzicht van ons stemgedrag. Heb je een vraag hierbij, mail dan naar onze fractievoorzitter Tjeerd van der Meulen (t.vandermeulen@gemeenteraaddeventer.nl) en je krijgt een antwoord.    

 

Januari : Grote Kerkhof is autovrij maar voormalige stortplaats Westfalenstraat is vervuild 

Het jaar start op 2 januari 2019 met het leegmaken van het Grote Kerkhof voor auto's. Na de vele jaren dat we hiervoor (met andere partijen) hebben geknokt, is het prachtige middeleeuwse plein dan eindelijk autovrij. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan plannen voor de herinrichting van dit plein en de omliggende pleinen (Nieuwe Markt, Stromarkt) onder de naam "Lebuinuspleinen". Tot die tijd is het Grote Kerkhof beschikbaar voor activiteiten en recreatie, zoals terrassen, concerten en in de zomer van 2019 een enorme zandbak voor de kinderen. 

Aan het einde van 2018 kwam aan het licht dat de voormalige stortplaats aan de Westfalenstraat dusdanig was vervuild dat het mogelijk gevolgen had op de omgeving. De stortplaats is de bouwlocatie van de nieuwe milieustraat. Wij hebben dit bij het college aangekaart en mede daardoor is het toezicht verscherpt en wordt de monitoring geïntensiveerd. Wij hebben inmiddels voldoende vertrouwen dat de situatie onder controle is. In 2020 wordt de nieuwe milieustraat (met verbeterde scheidingsmogelijkheden en minder lange wachttijden) geopend. 

 

Februari : Klimaatstakers en een nieuwe wethouder voor werk, zorg en inkomen.

PvdA wethouder Jan-Jaap Kolkman treedt terug als wethouder en wordt opgevolgd door fractievoorzitter Rob de Geest.

Op 1 februari worden de – door Greta Thunberg geïnspireerde- wekelijkse klimaatstakers voor het stadhuis van Deventer door ons een hart onder de riem gestoken door ze een duurzame thermoskan met warme chocomelk aan te bieden.

Samen met PvdA en D66 bereiden wij een verzoek voor om meer informatie over de mogelijkheden van windenergie in Deventer. In de raadsvergadering is van februari is dit besproken en de discussie wordt begin 2020 voortgezet in het Energieplan.

 

Maart : Kiezen voor de provincie, onderwijs en een verbod op wegwerpplastic

In februari en maart zijn we als fractie ook druk bezig geweest met campagne voor de provincie, onder andere door langs de huizen te gaan om te vragen wat de inwoners bezighoudt en om te vertellen wat wij belangrijk vinden. GroenLinks werd op 21 maart 2019 een grote winnaar  van de provinciale verkiezingen want ze wonnen maar liefst 3 zetels (van 2 naar 5). Helaas leidde dit niet tot deelname in het college van Gedeputeerde Staten. Door de verkiezingswinst werd ons fractielid – opvolgend raadslid Lucas Brinkhuis- in de Staten gekozen en nam hij afscheid van de fractie. Enige tijd later verwelkomden we Rob Thijssen bij de fractie. 

Onze Lida Zegel is in maart mede-organisator van de onderwijsconferentie. In 2019 kwam sowieso de uitgestelde nieuwbouw van VMBO Het Slatink meerdere keren aan de orde. Ons standpunt vind je hier en we hopen dat in 2020 eindelijk een besluit kan worden genomen over de toekomst. 

Op 27 maart dienden wij met succes de motie "single use plastics" waarin wordt voorgesteld om wergwerpplastic van evenementen te weren, bijvoorbeeld door over te gaan op statiegeldbekers. Deze motie wordt op dit moment uitgevoerd en besproken met de organisatoren waardoor we vanaf 2020 evenementen zonder wegwerpplastic kunnen verwachten. 

  

April : Egels, vogels op het vogeleiland en de Viking

Elk jaar reikt GroenLinks Deventer een GroenLintje uit voor een bijzonder initiatief. Op 13 april 2019 reikten wij het lintje uit aan Egelopvang Caspar in Diepenveen.  

De bouw van FilmTheater De Viking bleef ook in 2019 de gemoederen bezighouden. In april heeft de raad besloten om noodgedwongen voor 4 miljoen euro extra te investeren. Een lastig besluit maar ook wij konden niet anders dan hiermee in te stemmen.   In december 2019 hebben we overigens opnieuw een pijnlijk besluit moeten nemen over de inrichting van het gebouw, een lening van 600.000 euro voor de Stichting Mimik. Het goede nieuws is dat Mimik in 2020 de deuren zal openen en vanaf dat moment iedereen kan zien dat dit een enorme aanwinst is voor Deventer. 

Het Vogeleiland (Rijsterborgherpark) was in 2019 regelmatig onderwerp van discussie. Hierbij ging het vooral om het houden van dieren (vogels) in hokken en de afsluiting met hekken. In de raad van 25 mei 2019 is, mede gesteund door GroenLinks, besloten om de Stichting Vogeleiland meer tijd te geven om met een plan te komen voor de toekomst. De revitalisering van het Vogeleiland komt in 2020 waarschijnlijk terug op de agenda van de raad.    

 

Mei : Tuinonttegelen, concept-energieplan en het Vogeleiland

Elk jaar onttegelt GroenLinks een betegelde tuin. In mei hebben we weer een inwoner gelukkig gemaakt met bloemen in plaats van tegels.   We maakten er dit jaar ook een fraaie documentaire over. 

In mei spraken we voor het eerst over het duurzame Energieplan voor Deventer. We waren niet erg tevreden en eind van het jaar kregen we een sterk verbeterde versie terug. Begin 2020 zullen er echte knopen over worden doorgehakt, onder andere over nieuwe locaties voor wind- en zonne-energie.   Ook zullen begin 2020 de deuren van het duurzaamheidscentrum in de stadsetalage van het stadhuis de deuren openen. Hier zullen de Deventenaren die duurzamer willen leven voorlichting kunnen krijgen over de verduurzaming van hun woning.  

 

Juni : Een nieuwe burgemeester, nieuwe cultuurvisie en weglopende oppositie

Op 6 juni werd in een bijzondere vergadering de nieuwe burgemeester van Deventer geïnstalleerd: Ron König (D66) is de opvolger van Andries Heidema (CU) die al eerder benoemd was als Commissaris van de Koning van Overijssel. 

In de raad van 22 juni 2019 is de Cultuurvisie van GroenLinks wethouder Carlo Verhaar vastgesteld. Met de cultuurvisie werden wel enkele heikele onderwerpen zoals de toekomst van de speelgoedcollectie, het burgerweeshuis en de schouwburg uitgesteld tot een later besluitmoment.

De raadsvergadering leidt echter tot een dieptepunt in de Deventer politiek: een deel van de oppositie weigerde het debat aan te gaan omdat een uitstelverzoek niet werd gehonoreerd en nam niet aan het debat deel. Wij hadden over die actie een uitgesproken standpunt.  De oppositie- en coalitiepartijen hebben na afloop samen met de burgemeester de raadsvergadering geëvalueerd en het opstappen heeft geen gevolgen voor de verdere goede verstandhouding tussen de partijen.

 

Juli : Voorjaarsnota, stadstroubadour en uitvoering van de Participatiewet  

De maand juli is altijd een politieke drukke maand omdat in voor de begroting voor het nieuwe jaar wordt voorbereid. Dit noemen we de "Voorjaarnota" en als we het met het bereiden van een gerecht zouden vergelijken dan is de voorjaarsnota het "boodschappenlijstje" voor het bereiden van een maaltijd aan het einde van het jaar als we de begroting vaststellen. Wij hadden onder andere als wens om nog een keer onderzoek te doen naar het verbeteren van de leefbaarheid van de Van Oldenielstraat en het toepassen van circulaire bouwmaterialen bij de herinrichting van de Keizerstraat.

Ook kreeg ons voorstel om in 2020 in Deventer een stadstroubadour aan te stellen voldoende steun van de raad . 

Met een motie probeerden wij de bezuiniging op jobhunters bij Deventer Werktalent bij te sturen maar de stemmen staakten wat in principe betekent dat het voorstel een volgende raad opnieuw in stemming wordt gebracht. In die raad van 11 juli hebben wij het amendement uiteindelijk veranderd in een motie waarin wij het college opdragen om mensen met een arbeidsbeperking op te nemen als specifieke doelgroep binnen het nieuwe beleidskader voor de uitvoering van de Participatiewet. Uiteindelijk heeft deze motie in december 2019 beslag gekregen in het nieuwe beleidskader

 

Augustus: schoorsteen melkfabriek en station Colmschate

In de zomermaanden is de raad met reces ("grote vakantie") maar natuurlijk kunnen er allerlei dingen gebeuren waarbij de fractie actie onderneemt.

Op industrieterrein Bergweide is de schoorsteen van de voormalige melkfabriek een icoon en veel Deventenaren hechten aan het behoud. Wij wilden – samen met VVD en Gemeentebelang – graag dat  het college onderzoekt om deze schoorsteen als monument aan te merken en te behouden. In december blijkt dat partijen met elkaar in gesprek zijn en dat de kans op behoud is vergroot!

Deventer heeft naast haar "centrale" station ook het station Colmschate. Volgens ons zou het comfort op dit station kunnen verbeteren en zou ook de aansluiting op de intercity's beter kunnen. Wij stelden er (samen met D66 en Deventer Sociaal) schriftelijke vragen over en inmiddels is ook duidelijk dat de wethouder daadwerkelijk met de NS in gesprek gaat om de aansluitingen te verbeteren. Dit wordt vervolgd in 2020. 

 

September: WorldCleanUpday en fastfood nabij scholen

Op 21 september deed GroenLinks mee aan de wereldwijde actie World Clean Up Day. We schrokken van de enorme troep die wij aantroffen in en om het centrum van Deventer. Wij zullen ook in 2020 meedoen aan deze zeer geslaagde actie.

In de Stentor verschijnt een artikel over de opmars van fastfoodrestaurants (ook nabij middelbare scholen) en de gemeentebesturen die - ondanks hun gezondheidsbeleid – dergelijke initiatieven ruim baan geven. In de raad van maart hebben wij hier zonder succes aandacht voor gevraagd. In het kader van de uitwerking van de Omgevingvisie zullen wij steeds aandacht blijven vragen voor alle aspecten die met de gezondheid van Deventenaren samenhangen. 

 

Oktober: Verkeerscamera's op zwart, zwerfjongeren en de invoering van de JA-JA-sticker

GroenLinks zet zich in voor de privacy van onze inwoners. Wij waren verbaasd over de verkeerscamera's op een aantal drukke verkeersknooppunten waarop duidelijk woningen in beeld en stelden daar al eerder schriftelijke vragen over.   

  Naar aanleiding van de beantwoording dienden wij een motie in om de beschikbaarheid van deze beelden via de internetsite van de gemeente te beëindigen. Het college zag bij nader inzien ook in dat dit niet gewenst was en ondersteunde onze oproep zodat de webcams niet langer publieke beschikbaar, oftewel "op zwart". Ook in de toekomst zullen wij in de gaten blijven houden of de privacy van inwoners gewaarborgd blijft. Zo stelden wij in november schriftelijke vragen over de camera's die tijdelijk in de binnenstad waren opgehangen in verband met verkeerstellingen maar gelukkig stelden de antwoorden ons gerust. 

In oktober werd ook onze motie (samen met D66) om de JA-JA sticker  voor reclamedrukwerk in te voeren aangenomen.  Dit systeem zal een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de beperking van het papierafval en in het Grondstoffenplan waarover in 2020 wordt besloten, komt dit voorstel terug.

Omdat er in Deventer nog steeds veel onduidelijkheid bestaat over de hoeveelheid zwerfjongeren (de cijfers spreken elkaar tegen) vroegen wij samen met de ChristenUnie en Deventer Sociaal bij de wethouder om opheldering en een onafhankelijk onderzoek. Het college zag daar weinig in waardoor onafhankelijk onderzoek uiteindelijk in november per motie is gevraagd. De resultaten verwachten we in 2020. 

November : Roetveegpieten, Speelgoedmuseum en een nieuw bestuur

Dit jaar is ook in Deventer de "zwartepietendiscussie" losgebarsten. Het is het college opgevallen dat sinterklaas tijdens de jaarlijkse intocht alleen maar zwarte pieten meenam en zij heeft aan het sinterklaas comité uitdrukkelijk gevraagd om dit jaar ook voor een deel "roetveegpieten" mee te nemen. Dit leidde tot discussies en uiteindelijk een compromis tussen het college en het Sinterklaas comité. De fractie heeft in ieder geval een duidelijk standpunt: maak van Sinterklaas een feest voor iedereen.  Begin 2020 zal de gang van zaken en de sinterklaasintocht van 2019 (waarbij toch nog opvallend veel zwarte pieten aanwezig waren) geëvalueerd worden.  

In juli heb je kunnen lezen dat de begroting voor het nieuwe jaar (de "maaltijd") in november wordt vastgesteld. Wij hebben tijdens deze raad verschillende moties mede ingediend of gesteund en een bijdrage geleverd aan het debat. 

Een groot deel van de vergadering stond in het teken van de toekomst van het Speelgoedmuseum. Een meerderheid van de raad besloot om verder te gaan in het huidige pand. Waarom dit niet onze keuze was lees je hier .  

In november koos de Algemene Leden Vergadering van GroenLinks een nieuw bestuur. Saskia van der Elst neemt als nieuwe voorzitter het stokje over van Cora Smelik die is benoemd tot gedeputeerde in de provincie Flevoland!

 

December: beleidskader voor mensen met een uitkering en de eerste centrale vuurwerkshow

In de raad van december konden wij met tevredenheid instemmen met het nieuwe beleidskader voor de participatiewet.  

Op 31 december 2019 zal in Deventer de eerste keer een centrale vuurwerkshow aan de Welle plaatsvinden (welkom vanaf 23.30 uur!), een uitvloeisel van het coalitieakkoord "met lef en liefde voor Deventer". Wij hopen dat de vuurwerkshow de opmaat is voor een (lokaal) vuurwerkverbod omdat het afsteken van vuurwerk door particulieren elk jaar slachtoffers, overlast en milieuhinder veroorzaakt. 

Nogmaals: het bovenstaande is slechts een deel van waar wij ons mee bezig hebben gehouden. Een totaal overzicht van het stemgedrag bij moties en amendementen en de ingediende schriftelijke vragen vind je hier onderaan. 

Wist je trouwens dat je alle bijdragen van onze raadsleden, debatten en raadsvergaderingen kunt terugkijken? Handig als je het werk van onze raadsleden wilt controleren vanuit je eigen huis. De raadsvergaderingen en raadstafels zijn op deze site terug te kijken of te luisteren.

Fijne jaarwisseling en tot in 2020!