Eindelijk de verkeerscamera's op zwart!

Afgelopen woensdag heeft GroenLinks tijdens de raadsvergadering voorstellen gedaan om de privacy van bewoners bij de inzet van camera’s beter te beschermen. Wethouder Rorink (CDA) heeft naar aanleiding hiervan toegezegd dat de verkeerscamera’s niet langer te bekijken zijn voor het publiek. Daarnaast zegt hij toe te bekijken hoe de communicatie over de verkeerscamera’s via de gemeentelijk website kan worden verbeterd. Raadslid Anne van der Meer: “de gehele gemeenteraad en het college hebben ingezien dat privacy van groot belang is.”

De verkeerscamera’s maken sinds 2011 deel uit van het Deventer verkeersinformatie-systeem. Hiervoor staan op enkele plaatsen verkeerscamera’s, zoals bij de Henri Dunantlaan en bij het Emmaplein. De camera’s worden door team verkeersmanagement gebruikt om op afstand het verkeer te monitoren en indien nodig bij te sturen. Tot voor kort waren de beelden ook door publiek live te bekijken en te bedienen via www.deventer.nl/webcams, maar het college heeft het voorstel van GroenLinks om de beelden niet langer publiekelijk te laten zijn overgenomen.

Ook kwam GroenLinks met een motie waarin het college werd opgeroepen om bewoners actief te informeren over de aanwezigheid en functie(s) van camera’s in de gemeente. Het voorstel was om bewoners te informeren middels borden, brieven en met uitleg op de website, en daarbij bewoners ook op de mogelijkheid te wijzen dat zij hun woning kunnen laten blokkeren op de beelden. Andere politieke partijen willen eerst meer informatie voor zij goed een afweging over dit voorstel kunnen maken. Daarom wordt er binnenkort raadsbreed gediscussieerd over de informatieplicht die de gemeente heeft bij de verwerking van persoonsgegevens via cameratoezicht. Ondertussen zal de wethouder al wel uitzoeken hoe de communicatie op de gemeentelijke website over inzet van camera’s kan worden verbeterd. GroenLinks is tevreden met dit resultaat. Van der Meer: “Privacy staat nu op de agenda van de raad. Ook in de toekomst zullen wij in de gaten blijven houden of de privacy van inwoners gewaarborgd blijft.””

Wist je trouwens dat je hier de presentatie van de twee moties over privacy en verkeerscamera's kan terugkijken? Net als overigens alle andere debatten en raadsvergaderingen! Handig als je het werk van onze raadsleden wilt controleren vanuit je eigen huis (;