TWEE AFDELINGEN, ÉÉN BESTUUR

In 2019 zijn de afdelingen GroenLinks Deventer en GroenLinks Olst-Wijhe onder gezamenlijk bestuur verder gegaan onder de naam GroenLinks Deventer-Salland. GroenLinks Olst-Wijhe bestuurt mee op gemeenteniveau.

Het bestuur van GroenLinks Deventer-Salland heeft primair een faciliterende en coördinerende taak om het gedachtengoed van GroenLinks concreet vorm te geven. Daarvoor ontwikkelt het activiteiten en organiseert het, samen met GroenLinkers in de fracties en in de afdelingen, het politieke debat in de partij.

Eén van de hoofdtaken van het bestuur is de verdere opbouw van de partij. Daarbij gaat het erom inhoudelijke thema’s te ontwikkelen en mensen daarbij te betrekken. De permanente campagne vormt in dit verband een belangrijk kader. Maar evenzeer is het opbouwen en onderhouden van samenwerkingsrelaties op alle niveaus binnen de partij van belang. Met de afdelingen en met de fracties vindt structureel overleg plaats.

WAT WILLEN WIJ?

Samen met de leden, die formele inspraak hebben op Algemene Ledenvergaderingen en informeel via uitwisseling tijdens afdelingsactiviteiten, willen wij:

  • de gemeenteraadsfractieleden werven, ondersteunen en gevraagd en ongevraagd van advies voorzien.
  • de idealen van GroenLinks vertalen in een lokaal verkiezingsprogramma.
  • de bevolking van Deventer en Olst-Wijhe warm maken voor de idealen van GroenLinks.
  • campagnevoeren dus, bij alle verkiezingen, van lokaal, tot landelijk en Europees.
  • de mening van Deventer-Salland mee laten tellen via congresdeelname.
  • onze idealen ten uitvoer brengen.

WIE ZIJN WIJ?

Lees meer over onze politiek vertegenwoordigers en ons afdelingsbestuur en vind onze emailadressen.

ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV)

Bij de samenvoeging van de afdelingen GroenLinks Deventer e.o. en GroenLinks Olst-Wijhe (GLOW) tot de afdeling GroenLinks Deventer-Salland hebben de leden besloten éénmaal per jaar een gezamenlijke Algemene Ledenvergadering (ALV) te houden en éénmaal een ALV binnen de eigen gemeente. Op die manier denken wij in staat te zijn één sterke regionale partijstructuur neer te zetten, en tegelijkertijd het specifieke karakter van de twee gemeenten binnen onze afdeling te kunnen bewaren.

WIL JE ACTIEF WORDEN?

De afdeling is er voor iedereen die graag andere GroenLinksers wil ontmoeten en mee wil denken of doen met GroenLinks. Onze afdeling richt zich natuurlijk vooral op de gemeentepolitiek binnen Deventer en Olst-Wijhe, maar kan ook zeker een startplek zijn voor je als je in de provinciale of landelijke politiek je weg wilt vinden.

De afdeling kent een afdelingsbestuur, een campagneteam en verschillende kennisgroepen. Hiernaast zijn er diverse mogelijkheden om je voor korte of langere termijn in te zetten voor de afdeling, neem hiervoor contact op met het bestuur of oriënteer je op hoe je lokaal actief kunt worden.