Voer debat en loop niet weg!

De cultuurvisie is sinds maanden het onderwerp van discussie in Deventer en in de raadsvergadering  van 19 juni 2019 zou de besluitvorming plaatsvinden na een debat tussen de gehele gemeenteraad.  De cultuurvisie bevat een aantal cruciale keuzen over de toekomst van onder meer de speelgoedcollectie en het burgerweeshuis. Culturele instellingen en betrokken bewoners waren naar de raadszaal gekomen om het debat  te aanschouwen. Echter, voordat het debat startte ontstond een ongewoon ongemakkelijke situatie: een groot deel van de oppositie (13 van de 37 raadsleden) boycotte het debat en verliet de zaal.

Wat was er aan de hand?

In de gemeenteraad hebben we spelregels. Een van de spelregels is dat een fractie een ordevoorstel kan doen om een onderwerp niet te behandelen en door te schuiven naar een volgende vergadering. De raad besluit vervolgens, na afweging van alle belangen, over de vraag of dit gehonoreerd wordt. In de raad van 19 juni 2019 deden de fracties van Deventer Belang, VVD, Deventer NU, Deventer Sociaal en DENK een ordevoorstel omdat er eerder die avond besluitvorming had plaatsgevonden over geheimhouding. In onze fractie hebben we het ordevoorstel van de collega's zorgvuldig beoordeeld en kwamen we na afweging van alle belangen tot de conclusie dat er een volwaardig debat kon worden gevoerd. De democratische meerderheid in de raad was die mening ook toegedaan. Als oppositiepartij hebben we ook weleens te maken gehad met zo'n situatie. Je baalt dan flink maar neemt je verlies en voert het debat om je standpunten openbaar te maken. Daarnaast zet je alle andere instrumenten – zoals moties en amendementen - in om de besluitvorming te beïnvloeden.  Helaas maakten de 13 raadsleden een andere keuze en liepen weg.

Kan dat zomaar?

De raad is het hoogste orgaan van de gemeente en raadsleden hebben een stemplicht. Het is opmerkelijk als raadsleden zich aan stemmingen onttrekken als ze hun zin niet krijgen. De stemmers hebben hen juist de taak gegeven om hen te vertegenwoordigen, zeker bij zulke belangrijke keuzen. De stemmers weten nu dus ook niet wat deze partijen vinden van de cultuurvisie, het speelgoedmuseum, burgerweeshuis, meer of minder geld naar cultuur e.d.  Het weglopen en vervolgens gezamenlijk kijken van een debat op de livestream in een andere ruimte van het stadhuis is op zijn minst gezegd een bijzondere manier van "volksvertegenwoordiging".

Jammer en opmerkelijk is het bovendien dat de oppositiepartijen vooraf geen voorstellen (moties en amendementen) hebben ingediend om hun standpunt kenbaar te maken. Een inhoudelijk kritische oppositie verhoogt de kwaliteit van de besluitvorming, zo weten wij uit ervaring van de afgelopen 8 jaar oppositievoeren. Een coalitie heeft immer een lastige en kritische oppositie nodig. Helaas heeft een aantal oppositiepartijen het laten afweten bij de fundamentele taak van de volksvertegenwoordiging: besluitvorming. GroenLinks hoopt voor de toekomst op inhoud debatten te kunnen voeren. Wij vragen de collega's om niet meer weg te lopen. Dat is in het belang van de democratie. Dat is in het belang van Deventer.