Zorgen om stortplaats Westfalenstraat

De bovenste bodemlaag van de voormalige stortplaats aan de Westfalenstraat ("leeflaag") blijkt ook verontreinigd te zijn, onder andere met de milieugevaarlijke stof HCH (hexachloorcyclohexaan). Bij de bouwactiviteiten op de stort is recent verontreinigd water afgepompt op het riool zonder vergunning. De fractie heeft grote zorgen over de werkzaamheden op de stortplaats en vraagt aan het college om de resterende bouwperiode het toezicht te intensiveren. 

De gemeentelijke stortplaats aan de Westfalenstraat is tot de jaren '60 van de vorige eeuw in gebruik geweest als stortplaats en tussen 1993 en 2008 gesaneerd, onder andere door de afdekking met een isolatielaag ("leeflaag") en controle op de kwaliteit van het grondwater. Het terrein heeft lange tijd braakgelegen en is gebruikt als opslagterrein maar krijgt een nieuwe bestemming: de milieustraat (een stukje verderop aan de Westfalenstraat) en de kringloopwinkel ("Het Goed", thans Harderwijkerstraat) krijgen op het terrein een nieuwe plek.
Uit het werkplan voor de bouwactiviteiten blijkt dat in 2017 is gebleken dat in de leeflaag sterk verhoogde gehalten aan HCH's aanwezig zijn. HCH's houden verband met bestrijdingsmiddelen en worden als milieugevaarlijk aangemerkt. Deze week bleek dat er vanaf de stortplaats een lozing van met grondwater vermengd regenwater heeft plaatsgevonden op het riool zonder daarvoor toestemming te vragen. Het college geeft in de raadsmededeling aan dat er waarschijnlijk geen milieu-effecten zijn omdat het verontreinigde water voldoende is "weggemengd" met schoon (regen)water. Dat stelt ons niet gerust. Volgens ons is er door dit incident allle reden om het milieutoezicht te verscherpen zodat de bouwactiviteiten worden afgerond zonder gevolgen voor mens en milieu. In de brief van 21 december 2018 (schriftelijke vragen, hieronder te downloaden) roepen we het college op om alle noodzakelijke maatregelen te treffen om verdere milieuverontreiniging te voorkomen.     

Raadsmededeling over verontreinigd water :https://deventer.raadsinformatie.nl/document/7188655/2/2018-12-20%20002242%20Raadsmededeling-Bouwwerkzaamheden%20Westfalenstraat