Revitalisering (Vogel)eiland: onze overwegingen!

De afgelopen weken is ons raadslid Halla Baher, die Dierenwelzijn in haar portefeuille heeft, erg druk geweest met de toekomst van het Deventer Vogeleiland. Hieronder schetst zij de situatie, geeft zij onze overwegingen aan en beschrijft ze hoe de raadsvergadering over het Vogeleiland is verlopen.

 

Voorstel

Op woensdag 24 april stond de besluitvorming over de revitalisering van het Vogeleiland op de agenda. Het voorstel van het college aan de raad was in te stemmen met scenario 4[1]:

-Revitalisering van het Vogeleiland door terugname van het beheer van het eiland en eigendom van de opstallen van Stichting Vogeleiland;

-Het opknappen van de openbare ruimte en de opstallen door de gemeente;

-De kosten daarvan te betrekken bij de integrale afweging voor nieuw beleid in de Voorjaarsnota 2019.

Aangezien het college van mening is dat dierverzorging niet tot de kerntaak van de gemeente behoort, werd daarnaast voorgesteld om de aanwezigheid en de zorg van de dieren op het eiland niet te continueren. De kosten voor de dierverzorging werden geraamd op €75.000 op jaarbasis.

 

Terugblik raadstafel

Tijdens de raadstafel van 10 april hebben wij onze voorkeur voor scenario 4 uitgesproken; wij zijn blij dat er middelen beschikbaar worden gesteld om van het Vogeleiland weer een aantrekkelijke plek te maken, wat ons betreft hoeft dat niet perse met cultuurvogels in kooien.

Ook hebben we destijds onze zorgen geuit over de haalbaarheid van het aanbod van Stichting Vogeleiland om voor €30.000 het behoud van de vogels en het loon van de verzorger op zich te nemen.

Nu krijgt de huidige dierverzorger in dienst van de stichting (24 uur) geen weekendtoeslag, bouwt geen pensioen op en is lager ingeschaald.  Hoewel hij het zelf prima vindt vragen wij ons af hoe wenselijk het is dat we dit voortzetten

GroenLinks vindt het belangrijk dat werkgevers en opdrachtgevers pensioenpremie gaan betalen voor werknemers, zo voorkomen we  armoede op latere leeftijd en oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Helaas is de afdracht van pensioenpremie door werkgevers (nog) niet verplicht.

Wij staan nog steeds achter onze standpunten en zullen daarom het voorstel van het college volgen.

 

Bezoek Vogeleiland

Naar aanleiding van de raadstafel hebben wij het Vogeleiland bezocht en gesproken met de enthousiaste betrokkenen die van het Vogeleiland weer een bruisende plek willen maken met respect voor dierenwelzijn. 

Het plan om met donateurs binnen een redelijke termijn geld op te halen verdient volgens ons wel een kans. Daarnaast waren we niet helemaal tevreden met de beantwoording van onze technische vragen. Niet alle vragen waren beantwoorden en het werd ons duidelijk dat niet alles rondom de revitalisering helder is.

De gesprekken, antwoorden op onze technische vragen, de wens om toch een gulden middenweg te vinden tussen enerzijds onze overtuiging en geluiden uit de samenleving resulteerde in de hierna genoemde afwegingen.

 

 Right to Challenge

Initiatieven vanuit de samenleving met een hoog sociaal gehalte nemen wij serieus. Sterker nog; het college zegt ze aan te moedigen met "Right to Challengebeleid". Stichting Vogeleiland vraagt tijd en financiering tot de start van de revitalisering om te laten zien dat ze prima in staat zijn om een doorstart te maken op het Vogeleiland met behoud van de dieren.

Wij vinden dat dit soort initiatieven een kans verdienen.

 

Overbruggingsperiode

De stopzetting dierverzorging per 1 juli en de start van de revitalisering (ergens in 2020) moet op elkaar aansluiten anders verslechtert de situatie op het eiland. Bovendien moet er op een verantwoorde manier een vervangende plek worden gezocht voor de vogels.

In die tussentijd kan de stichting de kans krijgen om zelf financiering bij elkaar te krijgen. Een redelijke termijn voor overbrugging is nodig om ze de kans te geven om de doorstart te realiseren. Wel zijn we ons ervan bewust dat de dekking voor de overbruggingsperiode binnen programma Leefomgeving  moeilijk te vinden is.

 

Toezegging

GroenLinks blijft een voorkeur geven aan natuurvogels boven cultuurvogels in kooien, maar we hebben vanuit de Stichting een toezegging gekregen dat men bereid is te kijken naar een duurzame oplossing voor de toekomst. De bewustwording dat het eigenlijk niet meer van deze tijd is, de bereidheid er iets aan te willen doen door het vogelbestand in kooien in de overbruggingsperiode niet meer uit te breiden en zich nu vooral te richten op de programmering van activiteiten en educatie kunnen wij alleen maar toejuichen.

 

Besluit

Zoals verwacht was er in eerste instantie geen geld binnen programma Leefomgeving om de financiering van de  overbruggingsperiode te bekostigen.

Wij hebben het initiatief getypeerd als een Right to Challenge en gepleit om juist daarom buiten programma Leefomgeving te zoeken naar middelen. Dit werd door collega’s goed ontvangen.

Er ging een schorsing aan vooraf, maar uiteindelijk kwam het college op aandringen van de raad met een oplossing.

Stichting Vogeleiland krijgt voor 2019 een aanvulling tot € 25.000 voor de kosten van dierverzorging. Daarnaast komt hetzelfde bedrag beschikbaar  tot 1 juli 2020 voor de overbruggingsperiode zonder dat het ten laste komt van programma Leefomgeving.

De toezegging was een prima oplossing, waarna de raad unaniem kon instemmen met het voorgestelde scenario 4 van het  college!