Voorjaarsnota: Leefbaarheid in de 'Van Oldenielstraat'

In de raad van 3 juli 2019 heeft GroenLinks samen met een groot aantal andere partijen aandacht gevraagd voor de verkeersproblematiek in de van Oldenielstraat. Bijna iedere Deventenaar kent deze "streetcanyon" tussen de Henri Dunantlaan en de Margarijnenenk van het stilstaan in de file voor de stoplichten.

In de huidige situatie rijden er zo'n 15.000 auto's en vrachtwagens per dag door deze straat en dat zouden er in 2030 zo'n 20.000 kunnen worden volgens de huidige studies. Vervelend voor de automobilist, maar nog veel vervelender voor de bewoners van deze straat die te maken hebben met luchtverontreiniging en geluidhinder. Ook de verkeersveiligheid voor fietsers is in het geding. GroenLinks, Deventer Belang, DeventerNU, Deventer Sociaal, D66 en PvdA hebben daarom bij motie het college opdracht gegeven om te onderzoeken welke mogelijke oplossingen er zijn om de leefbaarheid en verkeersdoorstroming te verbeteren. De bewoners hebben als "ervaringsdeskundigen" zelf ook een aantal goede ideeën die het onderzoeken waard zijn. Immers; de  zorgen over luchtkwaliteit, geluidhinder en verkeersonveiligheid kunnen we niet zomaar naast ons neerleggen. De motie werd met een brede meerderheid aangenomen. Wij wachten het onderzoek met belangstelling af