Gisteravond stond een extra investering van 4 miljoen euro voor de bouw van filmtheater De Viking/MIMIK op de agenda van de gemeenteraad. Een zeer pijnlijk moment, waar de volledige fractie zeer chagrijnig over is. Tegelijkertijd houdt GroenLinks consequent de meerwaarde van MIMIK voor ogen: een culturele voorziening op een sleutelpositie in de binnenstad waar verdieping en verbreding hand in hand gaan.

Het hele proces rondom de bouw van De Viking blijft behelpen. Echt behelpen. En wij zijn er bloedchagrijnig over. En dat is dan nog voorzichtig uitgedrukt. Na het Vikingrapport, dat pas een jaar geleden verscheen, maar nu alweer verder weg voelt dan ooit, overheerste een – nu blijkt  naïef -  soort opluchting. Gelukkig, het project is eindelijk in de klauwen en gelukkig, vanaf nu weet men wat te doen en waar het mis gegaan is. Ongetwijfeld weet men dat sinds vorig jaar in ieder geval wat beter, maar met deze 4 miljoen euro kreeg de gemeenteraad en daarmee Deventer wel weer de deksel op de neus. Tegelijkertijd is de komst van het filmtheater nog altijd de inzet van de GroenLinks-fractie. Even voor de duidelijkheid: Waar het bij de bouw nog altijd over De Viking gaat, hebben we het bij de exploitatie – als het eenmaal draait – over MIMIK… Een bijzonder samengaan van twee culturele organisaties in onze gemeente die vernieuwing en experiment niet schuwt. Waar het talent van vandaag de kans krijgt de gevestigde naam van morgen te worden. Waar het publiek via film en theater kennismaakt met een wereld die zij nog niet kent, waar je weg kunt dromen, waar je opveert, waar je met tranen van ontroering zit, waar je onbedaarlijk kunt lachen, waar interdisciplinariteit en samenwerking twee kernbegrippen zijn. Een culturele voorziening, kortom, die past bij een gemeente van pakweg 100000 inwoners. 

De VVD verkondigde maar weer eens een nauwelijks onderbouwde mening dat stoppen goedkoper is. Daarbij viel vooral op dat een marktwaarde werd gepresenteerd als gegarandeerde inkomst en dat allerlei andere kosten van stoppen niet waren meegenomen in de stellingname. Voor GroenLinks dus absoluut onbespreekbaar: ondoordacht, onvolledig en onzeker. 

Voor GroenLinks leidde dit alles tot de volgende afweging. We zijn een onwijze voorstander van MIMIK, dat mag duidelijk zijn, maar we zijn, zoals gezegd, onwijs chagrijnig over het hele bouwproces bij De Viking . Waar we mee hebben te dealen, is een groot bouwprobleem dat een cultureel probleem – namelijk twee waardevolle culturele organisaties die uit hun jasje zijn gegroeid – moet oplossen. Voor de GroenLinks-fractie wegen het culturele probleem en de financiële onderbouwing uit het raadsvoorstel uiteindelijk zwaarder. We konden daarom niet anders dan instemmen met het voorliggende voorstel.