GroenLinks Deventer vindt het geen goed idee als fastfoodbedrijven (waar men snel en goedkoop eten zoals friet, hamburgers, pizza e.d. kan krijgen) zich in de omgeving van scholen vestigen. Van de kinderen in de leeftijd tussen 12 en 17 heeft al 15 procent overgewicht, en dat percentage groeit al jaren. Kinderen met obesitas zitten vaak niet lekker in hun vel en worden gepest. Binnen de scholen gebeurt veel, veel scholen hebben inmiddels een "gezonde kantine". Maar de omgeving van een school moet dan niet ongezonder worden. In de raadsvergadering van 27 maart 2019 heeft GroenLinks voorgesteld om bij nieuwvestigingen van fastfoodbedrijven in ieder geval een afstand van 500 meter aan te houden zodat scholieren niet in de verleiding komen om in de pauze of na school te kiezen voor een hoogcalorische snack. Fractievoorzitter Tjeerd van der Meulen: "de leefomgeving heeft belangrijke invloed op het eetgedrag en juist bij jongeren heeft de gemeente de taak om ongezond eetgedrag te voorkomen. Een hamburgerkraam naast een school is de kat op het spek binden." Helaas stuitte het voorstel op veel weerstand in de raad omdat het voorstel als betuttelend werd ervaren. Om die reden is het voorstel aangehouden en wordt eerst de zienswijzenprocedure op de Omgevingsvisie afgewacht. We zijn benieuwd wat de inwoners van Deventer vinden en zullen in juli 2019 (vaststellen Omgevingsvisie) op dit onderwerp terugkomen.

In de raadsvergadering van 27 maart 2019 werd de concept-Omgevingsvisie besproken. De omgevingsvisie bevat nieuw beleid voor de gemeente Deventer op het gebied van onder meer natuur, verkeer, landschap, wonen, duurzaamheid en ook gezondheid. Nadat de raad over de omgevingsvisie heeft besproken wordt aan de inwoners van Deventer gevraagd of zij nog opmerkingen en aanvullingen hebben waarna het in de zomer definitief door de raad kan worden vastgesteld. Wij hebben voorgesteld om de omgevingsvisie aan te vullen met het uitgangspunt dat fastfood zich niet in de omgeving van een school vestigt. Het is dit ongewenst omdat dit kan leiden tot ongezonde eetgewoonten bij jongeren. Hetkan het toch niet de bedoeling zijn dat we als gemeente enerzijds geld pompen in gewichtbeheersingsprogramma's voor jongeren maar tegelijkertijd laagdrempelige verleidingen toestaan. Helaas riep het voorstel veel weerstand op. Van der Meulen: "Het is niet betuttelend maar juist consequent om mensen niet bloot te stellen aan minder gezonde gewoonten. Het biedt geen garantie op gezondere leefstijl maar een iets hogere drempel kan wel een slimme bijdrage leveren. Anders blijft preventief gezondheidsbeleid dweilen met de kraan open."

We vinden het jammer dat de behoudende raad geen duidelijk signaal afgeeft, terwijl het Voedingscentrum, Foodwatch en Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) juist adviseren om de functies school en fastfood goed te scheiden. De omgevingsvisie gaat nu de inspraak in we hopen dat veel Deventenaren meedenken. Wij komen er op terug!

 

https://deventer.raadsinformatie.nl/vergadering/568887/Raadsvergadering%2027-03-2019? (link naar de raadsvergadering van 27 maart met de stukken over de Omgevingsvisie)