Nieuws

Kinderpardon - Laat belang van het kind voorop staan

- Persbericht -

Deventer – PvdA en GroenLinks vinden dat de rechten van asielkinderen moeten worden verankerd in het vreemdelingenbeleid. De lokale fracties dienen woensdagavond een motie in die het college van B en W van de gemeente Deventer oproepen om bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een oplossing voor de asielkinderen die al langer dan vijf jaar in Nederland verblijven.

Lees verder

Havenkwartier is uniek en verdient ruimte

Wie vanaf de sluizen Deventer binnenkomt, ziet ‘m meteen: de imposante grijze silo die je een reusachtig welkom heet in het Havenkwartier. Op deze plek zijn de afgelopen jaren, sinds in 2012 het beeldkwaliteitsplan werd vastgesteld, supertoffe en bijzondere dingen ontstaan. Denk alleen al aan de voorstellingen van jong talent tijdens Festival Havenwerk, het spannende en lekkere eten bij Fooddock en de bijzondere en inspirerende exposities in het Kunstenlab. En dit is nog maar een kleine greep … Tegelijkertijd wordt het juist voor dit soort voorzieningen steeds lastiger om in het Havenkwartier hun ding te doen. Daarom heeft de GroenLinks-fractie schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Lees verder

Over het Persoonsgebonden Budget, het PGB, gesproken

pgb persoonsgebondenbudget deventer groenlinks

Afgelopen weken stond het PGB regelmatig op de agenda van de gemeenteraad. Reden om ons raadslid Lida Zegel eens te vragen waar dit over gaat. Lida is de afgelopen 4 jaar al actief geweest om het PGB in beeld te houden. Zij heeft hier veel ervaring over opgedaan door gesprekken te voeren met de mensen die een PGB hebben voor hun zorg. Lida vertelt dat zij veel meer mensen heeft gesproken van mantelzorgers en zorgverleners tot de mensen uit de sociale teams die hier ook mee te maken hebben. Tijd om eens verder met Lida door te spreken over het PGB. We leggen haar 7 vragen voor:

Lees verder

Geen zonnepanelentax in Deventer?

zonnepanelentax deventer groenlinks

Het doel is duidelijk: in 2030 is Deventer energiecentraal. Daarvoor is het nodig dat huiseigenaren hun huis goed isoleren en het liefst ook als het kan zonnepanelen op hun dak leggen. Zonnepanelen op het dak kunnen huizen meer waard maken en dat betekent dat de gemeente meer WOZ-belasting kan vragen.  GroenLinks Deventer vindt dat geen goed idee. Fractievoorzitter Tjeerd van der Meulen: “huiseigenaren die hun huis verduurzamen ‘belonen’ met een belastingverhoging is de omgekeerde wereld en werkt demotiverend. We hebben alles en iedereen nodig om de 2030-doelstelling te halen. Met gemeentelijke belastingen moeten we verduurzaming dan aanmoedigen, niet ontmoedigen.”

Lees verder

Kunstgras : bodemverontreiniging?

kunstgras bodemverontreiniging deventer groenlinks

In Deventer hebben we een aantal kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat. Uit recent landelijk onderzoek blijkt dat het mogelijk is dat deze velden een bron van bodem- en waterverontreiniging zijn. GroenLinks heeft het college gevraagd om in Deventer ook nader onderzoek uit te voeren en zonodig maatregelen te treffen. 

rubber

Let’s talk about sex (-werkplekken)

Sekswerkers deventer groenlinks

Afgelopen jaren zijn tientallen vergunde werkplekken voor sekswerkers uit Deventer verdwenen. In 2017 zijn zowel Club Isabelle als veel ramen aan de Bokkingshang gesloten omdat de uitbaters niet door de Bibob-screening kwamen. Deze toets moet voorkomen dat met een vergunning criminele activiteiten worden uitgehaald of dat geld wordt geïnvesteerd dat is verkregen met criminele activiteiten. Bijkomend nadeel van de gesloten werkplekken is dat de sekswerkers uit beeld zijn verdwenen en mogelijk aan de slag zijn gegaan in de illegaliteit. Daarom komt er nu – op initiatief van Eva Sipman (destijds D66) - een onderzoek naar de behoefte aan werkplekken voor sekswerkers binnen de gemeente.

Lees verder

Pagina's