Nieuws

Blog: Gezonde gemeente? #hoedan?

Deventer heeft als beleidsuitgangspunt: "gezond in Deventer" met als missie het stimuleren en mogelijk maken van een gezonde leefstijl en een gezonde fysieke leefomgeving met de focus op een gezonde leefstijl en een gezonde fysieke omgeving ter preventie van overgewicht en obesitas. Gezondheid en vitaliteit bevorderen van de inwoners van Deventer (jong en oud) is dus een doelstelling van het collegebeleid. Maar hoe wordt dat vormgegeven? Blijft het bij woorden alleen? Moet gezondheidsbeleid ook in het ruimtelijk en vestigingsbeleid een rol spelen en zo ja:  #hoedan? 

Lees verder

Heliherrie verstoort zonnig pinksterweekeinde

De rust tijdens het prinksterweekeinde werd in een deel van Deventer bruut verstoord door heliherrie: met een helikopter voor de lol rondjes vliegen boven de stad. De provincie Overijssel had een vergunning verleend voor maar liefst 100 rondvluchten per dag en het college van Burgemeester en Wethouders van Deventer heeft daarmee ingestemd. GroenLinks heeft het college om opheldering gevraagd. 

Lees verder

GroenLinks onttegelt tuin

Steeds meer mensen willen af van hun volledig betegelde tuin. Snikheet in de zomer, wateroverlast al bij het kleinste regenbuitje en telkens weer die groene aanslag verwijderen. Door die verstening is ook de 'natuurlijke' leefomgeving van stadsdieren, zoals vogels, vlinders, vleermuizen, bijen en egels, in rap tempo afgenomen. GroenLinks Deventer vindt dat de natuur wel wat hulp kan gebruiken en helpt elk jaar een inwoner van Deventer bij het onttegelen van een tuin.

Ook dit jaar ontving de fractie vele inzendingen en was het weer lastig kiezen. Uiteindelijk is de keuze gevallen op een volledig versteende stadstuin op de Zandweerd. Op 3 juni 2017 heeft het onttegelteam enkele vierkante meters omgetoverd tot een groen bloemenparadijs en zijn enkele kasten voor vlinders, vogels en insecten opgehangen. Het onttegelteam: 'elke vierkante meter groen is winst voor vogels en insecten. En geef toe: het is toch veel fijner te ontspannen in een groene tuin, bij het geluid van de vogeltjes en het gezoem van de bijtjes. 

Lees verder

Wij gaan Deventer veranderen

GroenLinks Deventer zoekt gemeenteraadsleden voor na de verkiezingen van 21 maart 2018. 

Tot 1 augustus 2017 kan je je aanmelden als kandidaat-raadslid. Meer informatie vind je op de DoeMee pagina. 

Onderzoek naar meer windmolens komt er!

Yes ! We zijn weer een stapje verder naar Deventer Energieneutraal in 2030. In de raad van 31 mei 2017 is het initiatiefvoorstel van GroenLinks Deventer aangenomen om het komende jaar onderzoek te laten uitvoeren naar het plaatsen van extra windmolens om de doelstelling Energieneutraal Deventer in 2030 dichterbij te brengen. Het onderzoek richt zich daarnaast ook op andere vormen van duurzame energie (bijvoorbeeld zonne-energie en geothermie) en het potentieel daarvoor in Deventer. In maart 2018 moet het onderzoek klaar zijn zodat na de gemeenteraadsverkiezingen vlot en goed onderbouwde keuzen kunnen worden gemaakt voor het vervolgtraject. Het initiatiefvoorstel is medeingediend door ChristenUnie, D66, Deventer Sociaal en Deventer Nu. Het is ondersteund door PvdA, CDA en GemeenteBelang. De VVD, Deventer Belang en Lijst Kelder stemden tegen.

Lees verder

Brinkgarage hoort onder de grond

In de Raad van 31 mei 2017 wordt een besluit genomen over de verdere ontwikkeling van het Sluiskwartier/Raambuurt. Behalve het behoud van aantal fraaie panden met cultuurhistorische waarde gaat het voorstel ook uit van het permanent maken van de Brinkgarage (voorheen Wilhelminabrug-garage geheten). Deze foeilelijke garage is sinds 2004 "tijdelijk" aanwezig, bedoeld voor de overbrugging naar een robuuste ondergrondse parkeergarage. Volgens GroenLinks moet deze garage op termijn onder de grond verdwijnen en is het geen goed idee om deze permanent te maken zoals het college nu voorstelt. 

Lees verder

Pagina's