Nieuws

Brandveiligheid veestallen in Deventer op orde?

In juli 2017 is een megastal in Erichem afgebrand, waarbij 20.000 varkens een gruweldood stierven. Enkele dagen geleden kwamen honderden varkens om in Agelo en op 16 augustus 2017 zijn 40.000 kippen levend verbrand in Swifterbant. GroenLinks is geschokt door het leed dat deze branden aanbrengen aan de dieren, de omwonenden, hulpdiensten en de veehouders. Er zijn dit jaar al bijna een kwart miljoen dieren onnodig doodgegaan bij stalbranden. Dit is een weerzinwekkend cijfer. Er is een schrikbarende stijging van het aantal stalbranden geconstateerd, GroenLinks wil graag van het college weten hoe het gesteld is met de brandveiligheid in Deventer veestallen en of extra inzet op het gebied van voorlichting, controle of handhaving noodzakelijk is. Er zijn schriftelijke vragen aan het college gesteld (zie bijage).    

Oproep aan college: verkoop aandelen Vitens en investeer in duurzaamhed

Deventer heeft de ambitieuze doelstelling "klimaatneutraal in 2030" maar de financiële middelen om dat te bereiken zijn beperkt. GroenLinks vindt dat het college moet ingaan op de uitnodiging van de provincie Overijssel om de aandelen Vitens te verkopen. Aandelenverkoop levert tussen de 2,4 en 2,9 miljoen euro op en dat geld kan goed worden gebruikt voor duurzaamheidsinitiatieven.

 

Lees verder

Voorjaarsdebat levert diverse GroenLinkse resultaten op

Het zou in alle hectiek rondom het vertrek van wethouder Hartogh Heys zomaar vergeten worden: het voorjaarsdebat. Dit debat is misschien wel het belangrijkste debat van het jaar. De gemeenteraad bevraagt het college kritisch op haar rol als stadsbestuur en de beleidsvoornemens die voorgesteld worden. Daarnaast kunnen fracties met eigen wensen komen en waar nodig het beleid bijsturen. De GroenLinks-fractie heeft in alle hectiek met diverse moties mooie GroenLinkse resultaten weten te boeken. Een overzicht:

Lees verder

blog: keek op een bewogen week

Afgelopen week stond de Deventer politiek in het teken van de bestuurscrisis als gevolg van de op 5 juli 2017 ingediende motie van wantrouwen vanwege het ontbreken van collegiaal bestuur bij de overgebleven drie wethouders na het slachtofferen van Robin Hartogh Heijs in het Vikingdossier. De fractie van GroenLinks heeft intensief gediscussieerd welke gevolgen aan dit zware middel moesten worden verbonden: moeten wij het college dwingen tot opstappen omdat dit nou eenmaal een ongeschreven regel is? Of gaan wij een zorgvuldige analyse en beoordeling maken van alle omstandigheden en belangen? Politiek is immers keuzen maken. Na veel wikken en wegen kozen wij als fractieteam voor een ingrijpende maar constructieve oplossing om uit de impasse te komen. In deze blog neem ik je mee naar de afwegingen die daar aan vooraf gingen.

Lees verder

Vikingdossier vraagt om raadsonderzoek

Onduidelijkheid

GroenLinks heeft, net als andere raadsfracties, de afgelopen jaren de voortgang van het bouwproject De Viking kritisch gevolgd. Vanaf de start in 2012 zijn er beslissingen genomen die vragen oproepen. Immers; vanaf de start was het bouwbudget onvoldoende en was er geen duidelijk programma van eisen. Tijdens het project hebben er veranderingen in contractvormen plaatsgevonden en zijn risico's verschoven van aannemer naar de gemeente. Daarom willen wij de onderste steen boven in dit dossier en stellen wij voor om een raadsonderzoek uit te voeren om lering te trekken uit dit dossier. 

Lees verder

Pagina's