Nieuws

Het jaar van de waarheid voor DOIC/ S-PARK

De gemeente Deventer heeft eind 2017 voor 7,5 miljoen euro 9 hectare verontreinigde grond van Akzo Nobel gekocht om een nieuw innovatief bedrijventerrein te ontwikkelen voor  hoogwaardige chemische technologie. De resultaten tot nu toe zijn echter teleurstellend (slechts 2 extra banen) en het lijkt er op dat eind 2020 bij de tussenevaluatie de gemeente alsnog uit dit project zal stappen en de grond kan worden terugverkocht. Zeker als het aan GroenLinks ligt.

Lees verder

Het Grote GroenLinks Deventer Jaaroverzicht- 2019!

De laatste week van het jaar 2019. De tijd van lijstjes, terugblikken en overzichten is weer aangebroken. En ja: wij doen daar ook aan mee. In de eerste plaats omdat we verantwoording willen afleggen aan alle Deventenaren die in maart 2018 op GroenLinks hebben gestemd. Ten tweede omdat we hartstikke trots zijn op wat we in 2019 hebben bereikt en de komende jaren nog gaan bereiken. Om die reden presenteren wij met trots ons eigen jaaroverzicht. GroenLinks Deventer wenst iedereen een groen, duurzaam en sociaal 2020 toe. Wij gaan er in ieder geval hard aan werken!  [Bij de foto hierboven van links naar rechts: raadsleden Anne van der Meer en Koen Boswinkel, fractievoorzitter Tjeerd van der Meulen, wethouder Carlo Verhaar, raadsleden Lida Zegel en Halla Baher]

Lees verder

Filmtheater Mimik: de culturele waarde overwint bouwproblemen

Woensdagavond 18 december debatteerde de gemeenteraad over een lening 600.000 euro aan filmtheater Mimik. Met deze lening wordt de hele inrichting van het nieuwe pand aan de IJssel gefinancierd. Voor GroenLinks is het duidelijk: in 2020 kunnen we gaan genieten van al het moois dat Mimik ons gaat bieden. Deze lening is daarin een belangrijke stap en daarom hebben we het voorstel van het college gesteund.

Lees verder

Ambitieuze plannen voor mensen met een uitkering

De raad heeft unaniem ingestemd met de nieuwe visie voor de uitvoering van de participatiewet: ‘Inzet op maat’. GroenLinks is blij dat maatwerk en vertrouwen leidend zijn in het nieuwe beleid. We zijn ook erg tevreden met de expliciete aandacht voor mensen met een arbeidsbeperking. Raadslid Anne van der Meer heeft zich afgelopen maanden ingezet voor deze doelgroep: “De evaluatie van het beleid van afgelopen jaren heeft aangetoond dat de inkomenspositie voor jonggehandicapten is verslechterd en dat door het verloren gaan van de sociale werkvoorziening er meer mensen thuiszitten. De nieuwe ambitieuze plannen zijn een grote stap in de goede richting”.

Lees verder

Privacy was voldoende beschermd tijdens verkeerstelling

Vieze vrachtwagen

Eind oktober / begin november stonden er een week lang op dertien plekken in en rond de Deventer binnenstad camera’s. Ze stonden er in opdracht van de gemeente, om de busjes en vrachtwagens te tellen die de binnenstad bevoorraden. GroenLinks vindt dat de gemeente altijd zorgvuldig om moet gaan met de inzet van camera’s en heeft daarom het college om duidelijkheid gevraagd.

 

Lees verder

Is Deventer toe aan een vuurwerkverbod?

Onlangs heeft de gemeenteraad van Apeldoorn besloten om met ingang van 2021 het afsteken van consumentenvuurwerk rond de jaarwisseling te verbieden. Een primeur voor Nederland. In Deventer hebben we op dit moment twee vuurwerkvrije zones (rondom de Ulebelt en het Vogeleiland) en 2019 wordt uitgeluid met een centrale vuurwerkshow aan de IJssel. Is Deventer ook toe aan een gemeentelijk vuurwerkverbod?

Lees verder

Pagina's