Nieuws

Yesssss! Het Grote Kerkhof wordt eindelijk autovrij

We hebben er lang op moeten wachten maar uiteindelijk is het zover: per 2 januari 2019 wordt het Grote Kerkhof autovrij. Het raadsbesluit om het prachtige stadsplein autovrij te maken dateert uit 2012. Toen was het uitgangspunt dat het plein na de oplevering van het nieuwe stadhuis autovrij zou worden verklaard. Vervolgens heeft GroenLinks meerdere keren het college en de raad verzocht om de afspraak na te komen; een lastige opgave met een wispelturig bestuur waarbij er steeds wel weer een reden werd gevonden om uit te stellen. In het coalitieakkoord "Met Lef en Liefde voor Deventer" (GB, PvdA, CDA, D66, GL) is de afspraak voor het autovrij maken opgenomen en deze week nam het college het verkeersbesluit om per 2 januari 2019 auto's te weren. Ruim 25 jaar na het autovrij maken van de Brink krijgt Deventer er weer een prachtplein bij!          

Hoofdpijndossier Werkmakelaar-Oost - Het vervolg

In juni 2018 berichtten wij over het dossier Werkmakelaar- Oost: een bedrijf dat zich in Deventer vestigde om mensen vanuit de Participatiewet weer aan het werk te helpen. De gemeente Deventer verleende forse subsidies maar het bedrijf ging uiteindelijk toch failliet. Ondertussen waren er verontrustende verhalen over de arbeidsomstandigheden bij dit bedrijf. Omdat er veel verkeerd was gegaan, besloot de raad in juni unaniem tot een onafhankelijk onderzoek. Het onderzoeksrapport dat in november 2018 verscheen, bevat een gedetailleerde reconstructie van alles wat er mis ging. De gemeente heeft een bedenkelijke hoofdrol. In de raadsvergadering van 28 november 2018 hebben GroenLinks, D66, GemeenteBelang, CDA en PvdA met een motie hun ongenoegen en bezorgdheid geuit over over het gebrek aan bestuurlijke regie bij de opstart en uitvoering van dit dossier. De destijds verantwoordelijk wethouder Jan-Jaap Kolkman (PvdA) heeft de gemaakte fouten erkend. Uit dit dossier zijn dure lessen geleerd en het college heeft beloofd aan de slag te gaan met de waardevolle aanbevelingen voor toekomstige subsidietrajecten.

Lees verder

Terugblik 2018 - Moties en amendementen

raadsfractie groenlinks 2018 2022 deventer

Wat doet een gemeenteraadsfractie nu eigenlijk als ze eenmaal is verkozen? GroenLinks maakte al eerder voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen de balans op, klik hier. Nu willen we jullie vaker op de hoogte houden en open en transparant inzicht geven in onze werkzaamheden.

Zie bijgevoegd document.

Lees verder

Duurzaamheid in de etalage

In de stadsetalage van het stadhuis zal de komende jaren een duurzaamheidscentrum worden ingericht. In dit centrum kunnen de inwoners van Deventer informatie ontvangen over het verduurzamen van hun woning of bedrijf. De gemeenteraad besloot daartoe op 7 november 2018 op initiatief van GroenLinks en met ondersteuning van D66, PvdA, Gemeentebelang, CDA, ChristenUnie, DENK en DeventerNu. Fractievoorzitter Tjeerd van der Meulen: "de komende jaren gaan we vaart maken om Deventer energieneutraal te maken en hierbij hebben we iedereen nodig. Mensen die wel willen maar niet weten hoe ze duurzamer en milieuvriendelijker kunnen leven, zijn vanaf 2019 welkom in de stadsetalage bij het stadhuis!".

Lees verder

Kinderpardon - Laat belang van het kind voorop staan

- Persbericht -

Deventer – PvdA en GroenLinks vinden dat de rechten van asielkinderen moeten worden verankerd in het vreemdelingenbeleid. De lokale fracties dienen woensdagavond een motie in die het college van B en W van de gemeente Deventer oproepen om bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een oplossing voor de asielkinderen die al langer dan vijf jaar in Nederland verblijven. 

Lees verder

Havenkwartier is uniek en verdient ruimte

Wie vanaf de sluizen Deventer binnenkomt, ziet ‘m meteen: de imposante grijze silo die je een reusachtig welkom heet in het Havenkwartier. Op deze plek zijn de afgelopen jaren, sinds in 2012 het beeldkwaliteitsplan werd vastgesteld, supertoffe en bijzondere dingen ontstaan. Denk alleen al aan de voorstellingen van jong talent tijdens Festival Havenwerk, het spannende en lekkere eten bij Fooddock en de bijzondere en inspirerende exposities in het Kunstenlab. En dit is nog maar een kleine greep … Tegelijkertijd wordt het juist voor dit soort voorzieningen steeds lastiger om in het Havenkwartier hun ding te doen. Daarom heeft de GroenLinks-fractie schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Lees verder

Pagina's