Nieuws

Kunstgrasvelden en milieuvervuiling

Uit de uitzending van Zembla van 11 oktober 2017 blijkt dat bij kunstgrasvelden in Nederland waarbij gebruik is gemaakt van rubbergranulaat uit vermalen autobanden, sprake is van ernstige bodemverontreiniging. Een risico voor bodemleven, mens en milieu. GroenLinks Deventer heeft daarom schriftelijke vragen gesteld om opheldering te krijgen over de situatie op de Deventer kunstgrasvelden. 

Hegiuspand verdient de beste bestemming

Het oude Hegiuslyceum op de Nieuwe Markt gaat in de verkoop. Het college meende dat dit zonder meer naar de hoogste bieder mag gaan wat zou kunnen betekenen dat er bijvoorbeeld grootschalige horeca in zou komen. GroenLinks, D66 en PvdA hebben daar een stokje voor gestoken: volgens deze partijen is het wenselijk dat bij de verkoop naast de prijs ook het plan voor de invulling wordt beoordeeld. Het voorstel werd aangenomen

Lees verder

Geld verdienen aan parkeerboetes : slim benutten?

In de raadsvergadering van 27 september jl. heeft een meerderheid van de raad het collegevoorstel aangenomen om de parkeerplekken in de binnenstad van vergunninghouders voortaan ook te gaan gebruiken voor betaald parkeren door bezoekers aan de stad. De reden: de jaarlijks circa 5.000 parkeerboetes van 60 euro leveren 300.000 euro extra inkomsten. Op dit moment gaan die 3 ton nog naar de rijkskas maar als bezoekersparkeren wordt toestaan en parkeerautomaten worden neergezet dan mag de gemeente het boetegeld zelf houden. Door krankzinnig hoge dagtarieven te vragen (25 euro) hoopt het college autobezoekers te ontmoedigen om te parkeren en daarmee eventuele overlast voor omwonenden te voorkomen. GroenLinks gelooft daar niet in en stemde tegen het voorstel. 

Lees verder

Keuzes maken...

Serieus met de lokale politiek bezig zijn kost tijd. Veel tijd.

Soms kan die tijd ten koste gaan van andere belangrijke zaken, zoals je dagelijkse brood verdienen. En dan moet je een keuze maken.

Lees verder

Pas op met risico-investering in voormalig AKZO-terrein

De gemeente Deventer neemt mogelijk een enorm risico door nu miljoenen euro's in het AKZO-terrein aan de Zutphenseweg te pompen, aldus de fractie van GroenLinks Deventer. Het plan voor een Deventer Open Innovatie Centrum (DOIC) kost Deventer circa 9 miljoen waarbij Deventer eigenaar wordt van een verontreinigd stuk grond terwijl het allerminst zeker is of het DOIC een groot financieel succes wordt. In de raadsvergadering van 27 september 2017 wordt voorgesteld om de samenwerkingsovereenkomst met AKZO vooralsnog niet te ondertekenen door dit onderwerp 'controversieel' te verklaren. 

Lees verder

Gelijke behandeling en gelijke kansen voor iedereen

Anti-discriminatie

De raadsfracties van GroenLinks en PvdA hebben een initiatiefvoorstel geschreven voor gemeentelijk beleid rond gelijke behandeling en gelijke kansen. De fracties willen met dit voorstel bereiken dat de gemeente Deventer actief diversiteitsbeleid en anti-discriminatiebeleid gaat voeren. Ömer Melikoglu (GroenLinks) heeft samen met de  PvdA-raadsleden Çetin Yildirim en Rob de Geest een initiatiefvoorstel opgesteld na een discussie over een proef voor anoniem solliciteren bij de gemeentelijke organisatie. Met dit voorstel wordt gehoor gegeven aan het pleidooi van meerdere kanten om beleid, gericht op diversiteit en gelijke behandeling, breder te trekken.

Lees verder

Pagina's