Maak van Sinterklaas een feest voor iedereen

Al vele jaren is er in Nederland een brede maatschappelijke discussie gaande over het fenomeen "Zwarte Piet". Deze discussie bereikte afgelopen week ook Deventer waar tot in 2018 pieten zwart waren geschminkt. Het college heeft besloten om aan de subsidie voor de jaarlijkse sinterklaasintocht de voorwaarde te verbinden dat 1/3 deel van de pietenaanhang dit jaar een "roetveegpiet" is. Zoals overal in Nederland zijn er ook hier voorstanders en tegenstanders. Voorstanders van Zwarte Piet stellen dat de figuur niet discriminerend bedoeld is en dat de huidige Zwarte Piet een onmisbaar onderdeel is van de Nederlandse cultuur. Tegenstanders van Zwarte Piet verwijzen naar het stereotype beeld van het karakter en uiterlijk van Zwarte Piet, dat door witte mensen verzonnen is, en niet meer van deze tijd. Wat vindt de fractie van GroenLinks?

 

Als gemeenteraadsfractie willen wij werken aan een inclusieve gemeente waar iedereen zich thuis voelt en waar we rekening houden met elkaar. Hierbij hoort een traditie waar een ieder zich mee kan identificeren en waarbij het nooit de bedoeling kan zijn dat mensen het gevoel hebben te worden gekwetst. De figuur van Zwarte Piet vormt een negatieve stereotypering van de zwarte mens en hierdoor kan hij bijdragen aan pesten, uitsluiting of discriminatie. Het College voor de rechten van de mens heeft dit in 2016 als volgt verwoord:

" Ook al is een Zwarte Pietfiguur niet zo bedoeld, toch kan die discriminerende effecten hebben en als kwetsend worden ervaren."

De Kinderombudsman heeft dit in 2016 onderschreven en adviseert om de Zwarte Piet te ontdoen van discrimerende en stereotyperende kenmerken waardoor er van hem een figuur kan worden gemaakt de recht doen aan het plezier dat zovelen beleven aan de sinterklaastraditie en die tegelijkertijd in overeenstemming is met de rechten van alle kinderen in Nederland. Wij zijn het met dit advies eens.

Het Deventer college kiest voor een geleidelijke overgang naar Zwarte Piet naar roetveegpieten en verbindt dit aan de jaarlijkse subsidie voor de sinterklaasintocht. Uit het gezichtspunt dat er in de samenleving veel verschillende meningen en emoties bestaan, kunnen wij die geleidelijke invoering begrijpen, waarbij wij eigenlijk vinden dat het kinderfeest al eerder aangepast had kunnen worden. Een traditie moderniseren kost kennelijk soms meer tijd dan je zou willen.

Samenvattend: wij zijn van oordeel dat Sinterklaas een feest moet zijn voor alle kinderen. Een traditie is geen statisch op zichzelf staand gegeven, maar krijgt vorm in een samenleving. En dat betekent dat vanuit de bedoeling van deze traditie, namelijk een inclusief kinderfeest, aanpassingen moeten kunnen zonder dat de bedoeling wordt aangetast. Een kleine aanpassing doet niets af aan het sinterklaasfeest.

Tot slot: opmerkelijk in het debat over sinterklaas is dat het wordt gevoerd door volwassenen terwijl de kleine kinderen waar het om gaat een roetveegpiet ook hartstikke leuk vinden. Dus laten we van sinterklaas snel weer een feest voor iedereen maken.