Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video's, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Uit deze cookies zijn nooit persoonlijke gegevens te herleiden. We gebruiken geen tracking cookies. Lees meer en stel voorkeuren in.

Afval_pexels-magda-ehlers-2547565
Afval

Afval en recycling

Grondstoffen zoals ijzer en olie raken op. Maar nog steeds verspillen wij ontzettend veel grondstoffen, door ze als afval weg te gooien in plaats van opnieuw te...

Lees meer
fvalscheiding_Foto door Lisa Fotios via Pexels
Afval

Afvalscheiding

GroenLinks wil dat ook bij hoogbouw en in de binnenstad groente- en fruitafval gescheiden wordt opgehaald, bijvoorbeeld door een moderne variant van de...

Lees meer
armoede bijstand deventer

Armoede en schulden

Helaas is er niet voor iedereen passend werk en dat kan leiden tot armoede. De gemeente helpt mensen zoveel mogelijk op weg naar nieuw werk en gaat daarbij uit...

Lees meer
Bijstand_Foto via Pexels_Pixabay
Bijstand

Bijstand

GroenLinks pleit voor een sociale bijstand die uitgaat van vertrouwen in plaats van wantrouwen. De bijstand is een sociaal vangnet voor iedereen die niet aan...

Lees meer
Biodiversiteit_ Foto door Mabel Amber via Pexels
Natuur

Biodiversiteit

GroenLinks maakt zich sterk voor het behoud en herstel van de biodiversiteit.

Lees meer
Burgerinitiatieven_Foto door Jopwell via Pexels
Participatie

Burgerinitiatieven

De gemeente is er voor de inwoners, maar is uiteindelijk ook van de inwoners. De gemeente dat ben jij! Wij willen burgers actief betrekken bij plannen en...

Lees meer
dierenwelzijn deventer standpunt
Dierenwelzijn

Dierenwelzijn

Dieren worden te vaak behandeld als gebruiksvoorwerpen en productiemiddelen. Dieren hebben recht op een respectvolle behandeling. GroenLinks wil het welzijn van...

Lees meer
Diversiteit (2).jpg
Diversiteit

Diversiteit

We snakken allemaal naar een zelfbewust en ontspannen Deventer. Een gemeente waarin we weten om te gaan met verschillen, waarin iedereen gelijke kansen en...

Lees meer
Duurzame energie_Foto door Tom Fisk via Pexels
Energie

Duurzame energie

Als gemeente kunnen en moeten we een bijdrage leveren aan het tegengaan van klimaatverandering: energie opwekken zonder olie en gas draagt bij aan een duurzamer...

Lees meer
busstation deventer.jpg

Duurzame mobiliteit

Te voet, op de fiets, met het openbaar vervoer of met de auto? GroenLinks wil dat milieuvriendelijke en gezonde manieren van verplaatsen voorrang krijgen boven...

Lees meer
Toegankelijkheid

Gehandicapten

GroenLinks vindt dat gehandicapten volwaardig mee moeten kunnen doen in onze samenleving.

Lees meer
cannabis.jpg

Gereguleerde wietteelt

GroenLinks is voor een experiment met gereguleerde wietteelt, omdat er op deze manier meer controle is over de kwaliteit ervan!

Lees meer