Standpunten

een Open Deventer

De samenleving verandert, en dat heeft ook gevolgen voor de overheid. Bezuinigingen, meer taken naar de gemeente, meer verantwoordelijkheid voor de inwoners van Deventer. GroenLinks vindt dat dit het moment is om kansen te pakken en nieuwe samenwerkingen aan te gaan. Om de nieuwe creatieve energie aan te boren die overal om ons heen opduikt. Dat betekent ook dat de gemeente niet langer alles in regels en voorschriften moet willen vatten. In plaats daarvan geven we iedereen die dat wil meer ruimte om zijn leven en zijn omgeving vorm te geven. Natuurlijk laten we niemand aan zijn lot over, uiteindelijk hebben we als gemeente ook een collectieve verantwoordelijkheid voor solidariteit. Het wordt de komende jaren zoeken naar een nieuwe balans tussen regelen en loslaten.

een Sociaal Deventer

Deventer is van iedereen. Het maakt niet uit of je een man of een vrouw bent, jong of oud. Iedereen respecteert en tolereert elkaars religieuze overtuiging, seksuele voorkeur en etnische afkomst. Iedereen heeft de vrijheid om zijn of haar mening te verkondigen zonder daarvoor veroordeeld te worden. We zijn een gemeente waar iedereen mee kan doen, we werken samen om dit te behouden en verder te versterken. We willen samen wonen, samen werken, samen leven.

een Groen Deventer

Deventer werd enkele jaren geleden uitgeroepen tot Groenste Stad van Europa. Dat woord 'groenste’ slaat daarbij niet alleen op het aantal bomen, parken en natuurgebieden, maar het kijkt ook naar onderhoud en beleidsplannen. Dat is allemaal mooi, maar voor GroenLinks gaat groen op de eerste plaats over mensen en dieren. Wie park of bos, veld of uiterwaard nabij heeft, voelt zich gezonder, krijgt daarvan energie. En dieren hebben er plaatsen om te nestelen, voedsel te vinden en zich voort te planten. Groen in de omgeving draagt bij aan ons geluk. Het is een mooie ambitie, om groen te zijn. Maar zoals Kermit al zei: het is niet gemakkelijk.

de Financiën van Deventer

In de afgelopen jaren is de financiële positie van de gemeente Deventer flink verslechterd. Door de bezuinigingen van de rijksoverheid komt er elk jaar minder geld binnen, terwijl ook de eigen inkomsten van de gemeente teruglopen. GroenLinks wil geen verdere bezuinigingen op de sociale infrastructuur en de openbare ruimte. GroenLinks vindt dat het gemeentelijk apparaat nu zelf aan de beurt is om de klappen op te vangen. Wij denken dat de ambtelijke organisatie platter, kleiner en jonger kan, waarmee miljoenen bespaard kunnen worden. Omdat het verdienmodel van de gemeente de afgelopen jaren drastisch is veranderd, kijken we ook kritisch naar de inkomstenkant.  

de Eigen Kracht van Deventer

Het huidige college van B&W gebruikt de term Eigen Kracht te pas en te onpas. Wil je als bewoner iets gedaan hebben in je eigen buurt of wijk? Eigen Kracht! Heb je zorg nodig? Eigen Kracht! Heb je hulp nodig bij het zoeken naar werk? Eigen Kracht! Wat hier eigenlijk bedoeld wordt is helaas iets anders: “U zoekt het zelf maar uit”. Door onze inwoners nu hulp en middelen te onthouden, betalen we later een veel hogere prijs.

Verkiezingsprogramma

Download hieronder ons Verkiezingsprogramma als pdf: