Wat moet er gebeuren?

  • We faciliteren iedere inwoner optimaal bij het gescheiden aanbieden van afvalstoffen. Het huidige ‘diftar’-systeem (differentiatie afvalstoffentarieven: voor restafval betaal je wel, papier en karton is gratis) wordt continue geëvalueerd en waar nodig stellen we het bij.
  • ‘De vervuiler betaalt’; dus afval brengen naar de milieustraat is niet gratis. De service (onder andere openingstijden, ophalen aan huis) wordt afgestemd op de behoefte.
  • We onderzoeken hoe we prikkels tot optimaal afval scheiden kunnen behouden en verbeteren, bijvoorbeeld doordat het variabele deel beter in balans te brengen met het vaste deel.
  • De gemeente Deventer geeft zelf het goede voorbeeld: we gaan zuiniger om met de spullen en materialen die we hebben en als we iets nieuws kopen dan leggen we de prioriteit bij afgedankte spullen. De gemeente koopt minder nieuwe producten en richt zich op gebruik in plaats van eigendom. Het inkoopbeleid wordt geactualiseerd. Circulariteit wordt bij alle inkopen een criterium. Dit vragen we ook aan de verbonden partijen.
  • We stimuleren initiatieven die zich richten op deelgebruik (bijvoorbeeld deelauto's), reparatie (Repair Cafés) en het tegengaan van voedselverspilling.
  • Deventer gaat circulair ontwikkelen en bouwen. Onze aanbestedingscriteria worden herzien en aangevuld met circulaire criteria. Uitgangspunt is het toepassen van hergebruikte en biobased materialen.