Wat moet er gebeuren?

  • Deventer ligt op een uniek kruispunt van treinverbindingen en dit gaan we optimaler benutten. Openbaar vervoer heeft immers de toekomst. Wij willen graag extra treinstations in de gemeente, een dubbelspoor naar Zwolle en een intensievere dienstregeling (4 keer per uur) naar het westen van Nederland en ook goede verbindingen in de avond- en nachtperiode. Ook de IC-verbinding naar Berlijn blijft behouden. De wethouder mobiliteit wordt belast met een actieve lobby.
  • Wij zetten in op verbetering in het openbaar vervoer met bussen. Bij het vaststellen van de lijnverbindingen wordt niet alleen gelet op de kostenefficiëntie maar vooral op de locaties waar gestopt wordt en de doelgroep. Het in stand houden van een buslijn langs een verzorgingshuis weegt zwaarder dan de extra kosten.
  • De binnenstad is niet geschikt voor autoverkeer en auto's van bezoekers worden zoveel mogelijk geweerd. Wij willen een autoluwe binnenstad. De Welle wordt ingericht als een boulevard waar auto's van bewoners en bevoorradende elektrische voertuigen te gast zijn. Er wordt op korte termijn onderzocht hoe het doorgaande autoverkeer op een goede wijze rond het centrum kan worden geleid (Hanzetracé of een variant daarop).
  • De winkels in de binnenstad worden bevoorraad door elektrische vrachtwagens of busjes die toegang hebben tot het centrum. De tijdvensters worden besproken met ondernemers en inwoners.
  • Bezoekers en binnenstadbewoners van Deventer parkeren aan de randen van de stad en vanaf een transferium nabij de A1 vindt duurzaam vervoer naar de binnenstad plaats. Het gebruik maken van openbaar vervoer over water vinden wij een goed plan dat ondersteuning verdient. Hierdoor wordt de verkeersdruk op de binnenstad beperkt en kan iedereen genieten van een autoluwe binnenstad.
  • Elektrisch autorijden heeft de toekomst. Deventer bereidt zich voor op een toekomst waarbij iedereen de mogelijkheid krijgt om zijn elektrische auto op te laden binnen een acceptabele loopafstand van de woning.
  • Nader verkeersonderzoek dient inzicht te geven in de voltooiing van het Hanzetracé met de flessenhals Van Oldenielstraat. Verbreding daarvan is volgens ons nog geen uitgemaakte zaak. De verkeersdruk in deze omgeving en mogelijke alternatieven dienen daarom opnieuw onderzocht te worden.
  • Deventer stimuleert het delen van auto's, bijvoorbeeld door de parkeernormen aan te passen in stedelijk gebied en deelauto's korting te geven op de vergunningen. De gemeente neemt de regie in het verder reguleren van de systemen voor huurfietsen en elektrische scooters.