Wat moet er gebeuren?

  • De gemeente start in 2022 een aanvalsplan tegen de jeugdwerkloosheid. Samen met andere betrokkenen (ROC Aventus, bedrijfsleven, maatschappelijke partners) creëren we in vier jaar 500 stageplekken extra. We stimuleren de uitbreiding van het aantal leerwerkroutes in de zorg en bij andere bedrijven.
  • GroenLinks wil stageplekken creëren en banen scheppen voor mbo’ers. Samen met branches als de horeca, zorg en de bouw zoekt de gemeente manieren om het bieden van stages en het aannemen van vakmensen in de stad te belonen.
  • De gemeente moet ook zelf het goede voorbeeld geven door meer stages of leerwerkplekken aan te bieden. Ook neemt zij zelf vaker schoonmakers en andere dienstverleners in vaste dienst. Ook van werk dat de gemeente uitbesteedt moet duidelijk zijn wat de arbeidsvoorwaarden van de werknemers zijn.
  • We scholen mensen (om) en helpen hen aan ‘groene banen’ (zoals installateurs van warmtepompen en zonnepanelen, elektrotechnici of fijnslopers).
  • Sekswerkers moeten hun beroep onder veilige en vrije omstandigheden kunnen uitvoeren. Als gemeente waarborgen we de privacy van sekswerkers en de gelijke toegang tot en behandeling door politie, zorg en dienstverleners.