Wat moet er gebeuren?

 • Het kappen van volwassen bomen in de openbare ruimte mag alleen als het echt niet anders kan, bijvoorbeeld bij ziekte of om veiligheidsredenen. Bij reconstructie van wegen zetten we voortaan in op behoud van aanwezige bomen. Bij herinrichtingsprojecten in de openbare ruimte stelt de gemeente de voorwaarde aan architecten en ontwerpers om hun plannen aan te passen aan bestaande volwassen bomen.
 • Voor elke door de gemeente gekapte boom herplanten we er binnen de gemeente twee terug.
 • Over de kap van bomen wordt tijdig gecommuniceerd. Inwoners worden met een kaplint met QR-code bij de betreffende bomen geïnformeerd over de reden van de kap.
 • Op een centrale plek op de website van Deventer staat alle informatie over bomenkapplannen, herplant, snoeien, maaien et cetera. Op die manier is de bewoner optimaal betrokken bij wat er in de groene leefomgeving gebeurd.
 • Het kapvergunningenstelsel voor particulieren wordt geëvalueerd en zonodig voeren we een strenger kapbeleid.
 • Voor de plantsoenen en parken worden beheerplannen geactualiseerd. Bij de beheerplannen worden de gebruikers (omwonenden, wandelaars, fietsers en dergelijke) om hun gebruikservaringen en verbetermogelijkheden gevraagd en worden maatschappelijke organisaties zoals de Bomenstichting betrokken.
 • Bij plantenziekten zoals de eikenprocessierups passen we alleen milieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen toe. We stoppen met Xentari.
 • Het bermbeheer wordt vriendelijk voor vogels en insecten, dus we maaien minder of pas als de bloemen zijn uitgebloeid. We laten in de plantsoenen en bossen waar het kan vaker omgevallen bomen liggen zodat de natuur zijn eigen werk kan doen.
 • We gaan minder krampachtig om met het begrip ‘onkruid’ en verkennen het concept ‘gewildgroei’ op geschikte plaatsen. Gewildgroei staat voor gewenste spontane vegetatie; hét stadsgroen van de toekomst. Het ‘onkruid’ is niet altijd een probleem maar is vaak een verrijking  Uiteraard moet de openbare ruimte altijd goed toegankelijk blijven, ook voor personen met een handicap.
 • Bij nieuwbouwplannen (stadsinbreiding en stadsuitbreiding) wordt bestaand openbaar groen zo maximaal mogelijk behouden, ook als kostenverhogend werkt. Wij hanteren hierbij het kental van 75 m2 groen per woning waarbij de afstand tussen woning en stedelijk groen maximaal 300 meter is.
 • In iedere straat een boom! Straten in Deventer die nog geen bomen hebben, worden als daar ruimte voor is voorzien van bomen. Als dit niet mogelijk is, worden er alternatieven onderzocht zoals klimplanten op rekken.