Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video’s, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Lees meer en stel voorkeuren in.

Bouwplaats Aupingkwartier
Woningbouw

Stadsuitbreiding

Deventer heeft het ambitieuze voornemen om de arbeidsmarkt te versterken en om te verjongen. Hiervoor is de bouw van veel extra woningen nodig. GroenLinks vindt...

Lees meer
Basisschoolkinderen
Onderwijs

Sterke en veilige scholen

Over de inhoud van onderwijs heeft een gemeente(raad) geen invloed; over huisvesting wel. Zorg en aandacht voor kinderen is tijdloos en stopt niet bij de...

Lees meer
rolstoel
Handicap

Toegankelijk Deventer

Deventer moet een gemeente zijn waar we in de openbare ruimte rekening houden met mensen met een beperking. Dit betekent bijvoorbeeld geen belemmeringen voor...

Lees meer
Zwaailicht politieauto
Veiligheid

Veiligheid

Veiligheid betekent voor inwoners vooral dat jij je vrij kan bewegen, onbezorgd kan leven en dat je beschermd bent. Deventenaren voelen zich doorgaans veilig...

Lees meer
Een jonge vrouw in de thuiszorg helpt een oudere vrouw met opstaan
Ouderenzorg

Vertrouwd thuis

GroenLinks zet zich in voor inclusieve zorg, dichtbij huis, gebaseerd op vertrouwen. GroenLinks wil de zorg ‘dichterbij’ organiseren. Wij willen...

Lees meer
Schipbeek Bathmen
Dorpen

Vitaal buitengebied

De dorpen en kernen horen bij de identiteit van Deventer. Bij een leefbaar dorp horen woningen voor jongeren en ouderen, (winkel)voorzieningen, basisscholen...

Lees meer
Wonen in Deventer
Wonen

Van woningmarkt naar volkshuisvesting

Wonen is een grondrecht. Als linkse partij vindt GroenLinks dat iedereen in Deventer aan een betaalbare, duurzame woning moet kunnen komen, ongeacht de...

Lees meer
Skatepark
Ruimtelijke ordening

Vooruitstrevend ruimtelijk beleid

De stads- en dorpsontwikkeling vraagt nieuwe beleidsuitgangspunten. Ook binnen de bestaande buurten zijn er ontwikkelingen die aandacht vragen. Wij zetten...

Lees meer
Huis van de Wijk, Deventer
Mantelzorg

Vrijwilligers en mantelzorg

De gemeente Deventer heeft veel actieve vrijwilligers. Veel, zo niet alles, van toegevoegde waarde draait mede op de tomeloze inzet van vrijwillige krachten...

Lees meer
Fietsen
Fietsen

Deventer wandel- en fietsvriendelijk

Samen met wandelen is fietsen de meest milieuvriendelijke manier om je te verplaatsen. De fiets is een schoon en gezond vervoermiddel dat weinig plaats inneemt...

Lees meer