Wat moet er gebeuren?

  • We koesteren de bestaande landbouwbedrijven die streekproducten maken, leveren en hun bedrijf benutten voor bijvoorbeeld educatie of toerisme. We stimuleren markten en initiatieven waar streekproducten verkocht worden.
  • In Deventer willen we paal en perk stellen aan nieuwe grootschalige intensieve landbouw en daarom staan we geen nieuwe megastallen of uitbreidingen van veeteeltbedrijven toe.
  • De gemeente stimuleert veehouders en fokkerijen om te schakelen naar biologische landbouw en / of de teelt van plantaardige eiwitten en andere gewassen (akkerbouw en duurzame tuinbouw).
  • Wij bevorderen weidegang en stimuleren beschutting in weilanden in de vorm van schuilstallen, bomen en hagen.
  • Bij stalbranden komen jaarlijks veel landbouwhuisdieren op een onwaardige manier om het leven. De gemeente gaat brandveiligheidseisen op (kinder)boerderijen actief en streng handhaven.
  • De gemeente koopt voor eigen gebruik zoveel mogelijk voedselproducten uit Salland. De voedselvoorkeur wordt uitgedragen naar organisaties die een (subsidie / aanbestedings)relatie hebben. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie door in de kantines en bij evenementen zoveel mogelijk regionale en biologische producten te gebruiken.