Wat moet er gebeuren?

  • We zorgen ook dat de veiligheid van gegevens gewaarborgd is. GroenLinks zet daarom in op een actief digitaal veiligheids- en privacybeleid. De gemeentelijke systemen moeten continue weerbaar gehouden worden tegen cybercrime en we onderwijzen onze medewerkers over digitale veiligheid.
  • Er wordt - naar voorbeeld van gemeente Enschede en Eindhoven - een ethische commissie ingevoerd die de gemeente gevraagd en ongevraagd van advies voorziet over nieuwe technologie en het gebruik van data.
  • Er komt een publiek toegankelijk algoritmeregister waarin alle algoritmes die namens de gemeente geautomatiseerde keuzes maken, besluiten voorbereiden, of voorspellingen doen over individuele burgers en groepen burgers, volledig, gedetailleerd en in begrijpelijke taal worden beschreven, inclusief de gebruikte datasets en de broncode van de software.
  • Er komt een publiek toegankelijk sensorregister, waarin alle sensoren in de openbare ruimte worden opgenomen. Dit is een uitbreiding op het overzicht van de gemeentelijke camera’s. Er komt een meldplicht voor dataverzameling in de openbare ruimte.
  • De gemeente hanteert het uitgangspunt dat data die overheden, bedrijven en andere organisaties uit de stad genereren en over de stad verzamelen gemeenschappelijk bezit zijn, dat door iedereen te gebruiken is. De verplichting om data over de Deventer en haar inwoners, in geanonimiseerde vorm, als open data beschikbaar te stellen, wordt door de gemeente opgenomen in contracten met bedrijven en organisaties en in vergunnings- en subsidievoorwaarden.
  • Deventer opent een loket Digitale Zaken, waar burgers terecht kunnen met al hun vragen en klachten over gemeentelijke digitale zaken, ook als de gemeente zaken heeft uitbesteed of data verwerkt binnen samenwerkingsverbanden.
  • Er komt een gemeentelijk meldpunt (keten)fouten om foutieve gegevens over burgers die van het ene computersysteem zijn doorgesijpeld in andere ICT-systemen in de keten te corrigeren.
  • De gemeente gebruikt geen (nep)accounts om burgers op sociale media te monitoren.