Cookies

We gebruiken functionele, analytische en advertising cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video’s, aan te bieden, om statistieken te verzamelen en om tijdens de campagne advertenties te laten zien. Lees meer en stel voorkeuren in.

Voormalige synagoge Golstraat
Erfgoed

Erfgoed en monumentenzorg

Deventer is een van de vijf oudste steden van Nederland en kent een schat aan rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, karakteristieke gebouwen...

Lees meer
Eerste honderd dagen
Jeugdzorg

Een gezonde start

De eerste duizend dagen zijn cruciaal voor een kansrijke start. Kinderen uit gezinnen die worstelen met armoede, taalachterstand of een ongezonde leefomgeving...

Lees meer
Binnenvaartschip op de IJssel
Economie

Groene economie

De komende jaren zal Deventer blijven groeien. Dat biedt kansen maar leidt ook tot nieuwe uitdagingen. Als we groeien moet het groene groei zijn. Welzijn en...

Lees meer
Euro
Financiën

Het mag wat kosten

GroenLinks Deventer heeft grote ambities voor de gemeente. Om die waar te maken gaan we effectief en efficiënt om met het geld dat beschikbaar is. We hanteren...

Lees meer
Twee mannen monteren zonnepanelen op een dak
Energie

Iedereen doet mee met duurzaamheid

De klimaatopgave vraagt de medewerking van iedere inwoner van Deventer. De gemeente informeert inwoners hoe zijzelf het beste kunnen bijdragen aan duurzaamheid...

Lees meer
Integratie_Foto door Gotta Be Worth It via Pexels
Inclusie

Inclusief Deventer

Deventer is een diverse stad. En dat moet zo blijven: een warme stad voor mensen van alle achtergronden, genders, leeftijden, religies en oriëntaties. Sinds...

Lees meer
Entree Deventer ziekenhuis
Zorg

Inclusieve zorg

Goede zorg en sociale voorzieningen moeten laagdrempelig en toegankelijk te zijn, ongeacht je achtergrond, sociaaleconomische status of handicap. Te vaak vallen...

Lees meer
EU-vlag
Vluchtelingen

Deventer en de rest van de wereld

Deventer heeft een rijke internationale traditie. Als Hanzestad waren we al in de middeleeuwen verbonden met onze Europese zustersteden. Deventer heeft één...

Lees meer
Bezoekers Deventer boekenmarkt
Cultuur

Kunst & cultuur

De maatschappelijke waarde van kunst en cultuur is verbindend, ontwikkelend en verrijkend. Kunst en cultuur dragen bij aan begrip van de wereld om ons heen, die...

Lees meer
Douwelerkolk
Biodiversiteit

Natuurlijk Deventer

Naast de klimaatcrisis hebben we mondiaal te maken met een biodiversiteitscrisis. Deventer levert naar vermogen zijn bijdrage om deze crisis te beteugelen. Wij...

Lees meer
Sportveld
Gezondheid

Preventief en in beweging

GroenLinks wil dat iedereen in Deventer gezond is én zich gezond voelt. Gezondheid is meer dan niet ziek zijn. Iedereen verdient controle over zijn eigen leven...

Lees meer
Hoogspanningsmast bij Diepenveen.
Leefbaarheid

Een schoon en leefbaar Deventer

Een prettig leefklimaat betekent een schoon leefklimaat. Vervuiling komt in veel vormen: te veel geluid, te weinig schone lucht en te veel verontreiniging in de...

Lees meer