Wat moet er gebeuren?

  • Er komt een wethouder Dierenwelzijn, met een eigen vooruitstrevend beleid en budget.
  • We onderzoeken de mogelijkheid voor een dierenasiel in Deventer.
  • Geen dieren als vermaak: geen vergunningen voor circussen en bepaalde evenementen (bijvoorbeeld kermissen) met dieren.
  • Er komt een algemeen jachtverbod in de plaatselijke verordening. Alleen bij ernstige bedreiging van de volksgezondheid, (verkeers)veiligheid of biodiversiteit én als elk ander diervriendelijk alternatief niet werkt, staan we beheersjacht toe.
  • Sportvissen (‘hengelen’) wordt strenger gehandhaafd: vissers worden vaker gecontroleerd op visvergunningen. Bij slechte visstanden wordt vissen (tijdelijk) verboden.
  • De gemeente stimuleert het chippen, steriliseren of castreren van honden en katten door middel van goede voorlichting en een bijdrage van de gemeente voor inwoners met een kleine beurs.
  • We leggen de verkoop van levende dieren voor menselijke consumptie (bijvoorbeeld levende kreeften en krabben), bont en dons op de markten en in de winkels aan banden.
  • Het verminderen van de consumptie van dierlijke producten bevordert niet alleen het dierenwelzijn maar heeft een effect op het tegengaan van klimaatverandering. Wij bevorderen de consumptie van plantaardige producten, bij voorkeur lokaal geteeld. De gemeente koopt zelf geen vlees en vis meer in.