Wat moet er gebeuren?

  • We geven prioriteit aan de preventie van criminaliteit. We zorgen voor ondersteuning van jongeren die het moeilijk hebben met voorlichting en ontwikkelkansen. We zorgen ook dat jongeren die grensoverschrijdend gedrag vertonen, worden aangesproken en leren van hun fouten. Daarbij zetten we in op passende herstelmaatregelen, coaching en nieuwe kansen.
  • We kiezen voor een wijkgerichte aanpak. De netwerken van bewoners, wijkagenten, jongerenwerkers en verzorgers worden optimaal benut en verstevigd om overlast en kleine criminaliteit tegen te gaan.
  • GroenLinks wil teelt en handel van softdrugs legaliseren. Op die manier neemt de drugscriminaliteit af en neemt de controle op handel en kwaliteit van softdrugs toe. Verkopers van softdrugs moeten wel een vergunning hebben en aan strenge kwaliteitseisen voldoen. De huidige drugsbestrijding kost veel tijd, geld en mankracht. GroenLinks wil het overmatig en verkeerd gebruik van alcohol en onder andere tabak en softdrugs ontmoedigen, onder meer door betere voorlichting.
  • Bij het vergroten van de veiligheid in Deventer, respecteren we burgerrechten. Cameratoezicht, preventief fouilleren, gebiedsontzeggingen en samenscholingsverboden worden alleen in uitzonderlijke situaties gebruikt om de veiligheid te vergroten. Dit moet wel onderdeel zijn van een breder pakket aan maatregelen. Regelmatige evaluaties moeten nut en noodzaak aantonen.
  • De gemeente stimuleert bij politie en handhaving de vergroting van kennis en expertise over geweld en discriminatie jegens LHBTIQ+’ers, mensen met een migratieachtergrond, mensen met een beperking en vrouwen. Ook stimuleert de gemeente goed aangiftebeleid en registratie van dit type geweld en discriminatie.
  • Racistische profilering door politie, boa’s en de gemeente wordt bestreden door voorlichting en door het promoten van diversificatie van de samenstelling van het personeelsbestand. Politie, boa’s en gemeente moeten een afspiegeling worden van de samenleving. Diversiteit binnen de organisatie is een effectief middel tegen racistische profilering. Voorlichting en bewustzijnscampagnes worden zowel binnen de organisatie als in de stad ingezet.