Wat moet er gebeuren?

  • GroenLinks stimuleert projecten waarbij kwetsbare of zieke mensen in contact worden gebracht met kunst en cultuur door het (financieel) aanmoedigen van projecten zoals dansen met Parkinsonpatiënten, muziek maken met mensen met dementie, kunstprojecten met GGZ-cliënten of de organisatie van muziek- en theateroptredens in instellingen en huizen voor ouderen. Denk hierbij ook aan de samenwerking met bibliotheken in de wijk en samenwerking met buurgemeenten om het culturele aanbod te vergroten. Bij succes zoeken wij naar middelen om programma’s te continueren. Een goed voorbeeld in Deventer waren de Krasse Fratsen. Een project dat navolging en continuering verdient.
  • We zetten vol in op de uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Gemeentelijke gebouwen, voorzieningen en (digitale) informatie maken we toegankelijker. Dit doen we via een concreet plan van aanpak op diverse leefgebieden. We hebben speciale aandacht voor kinderen met een handicap.