Wat moet er gebeuren?

  • GroenLinks wil dat de meest milieuvriendelijke en gezonde manieren van verplaatsen voorrang krijgen. Daarom zorgen we voor goed toegankelijke voetpaden en een aaneensluitend wandelnetwerk dat goed wordt onderhouden.
  • In woonwijken is de straat in eerste instantie een ruimte van mensen, een zorgeloze verblijfsruimte, en dan pas een ruimte voor verkeer. In de bebouwde kom van Deventer wordt fasegewijs overgegaan tot het instellen van een maximum snelheid van 30 km/u op onze wegen. Deze snelheid is veiliger voor fietsers, spelende kinderen en zorgt voor minder geluidsoverlast en luchtverontreiniging.
  • Fietspaden in het stedelijk en het buitengebied worden uitgevoerd in rood asfalt en zijn voldoende breed om elkaar te passeren. We leggen daarmee de rode loper uit voor de fiets.
  • Langs de Welle / IJssel komt met prioriteit een veilige en comfortabele fietsverbinding die ook goed aansluit op de fietsverbinding naar Zutphen. Op dit moment laat de kwaliteit van het fietspad ernstig te wensen over.
  • Wij willen het fietspad op de spoorbrug over de IJssel verbreden. Dit is een belangrijke verbinding naar het westen en snelle fietsverbindingen zijn belangrijk zodat mensen worden verleidt om de auto te laten staan.
  • Bij nieuwbouwplannen, wegreconstructies of omgevingsplannen krijgt de fietser voortaan een prominente rol door standaard een ‘fietsrubriek’ toe te voegen. Hierbij wordt input geleverd door belanghebbenden zoals de fietsersbond en omwonenden.
  • In Deventer zijn voldoende mogelijkheden om je fiets veilig te parkeren en om je elektrische fiets op te laden. De parkeertarieven voor de fietsenstalling zijn fors lager dan de tarieven voor auto's.
  • Het fietsbeleid in Deventer (uit 2010) is aan actualisatie toe. Wij doen dat op een ambitieuze manier en stellen ons kandidaat voor Fietsstad van Nederland in 2024.