Wat moet er gebeuren?

  • Vrijwilligerswerk is waardevol in een inclusieve samenleving. Iedereen moet vrijwillig kunnen meedoen. Dat gaat niet vanzelf, daar is ondersteuning voor nodig. Ondersteuning wordt door de gemeente geboden door het delen van kennis en expertise. Kennis en expertise bieden een steun in de rug waar altijd en laagdrempelig op teruggevallen kan worden.
  • Jongeren worden gestimuleerd om vrijwilligerswerk te gaan doen.
  • Deventenaren die vrijwilligerswerk doen krijgen daar waardering voor.
  • GroenLinks wil mantelzorgers nog beter ondersteunen, liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. Formele en informele zorg werken intensiever samen. We betrekken hen bij de zorgvraag, zetten tijdig ‘respijtzorg’ in en maken ons hard voor betaalde aanwezigheidszorg, zodat mantelzorgers niet overbelast raken. Er komt ook meer aandacht voor jonge mantelzorgers. Mantelzorgers krijgen mogelijkheden om elkaar laagdrempelig en dichtbij te ontmoeten.