Wat moet er gebeuren?

  • De woningbehoefte in de dorpen wordt in de eerste plaats opgevangen door inbreiding en herstructurering en daarna door te bouwen aan de randen. We voorkomen daarmee dat kernen aan elkaar groeien.
  • De in- en uitbreidingsplannen worden in een zorgvuldig proces met de inwoners besproken waarbij ruimte is om alternatieven te onderzoeken.
  • Kansrijke en gedragen initiatieven vanuit de dorpen en kernen om de sociale samenhang te vergroten of het voorzieningenniveau te behouden of te vergroten, krijgen een warm welkom bij de gemeente en worden ondersteund.
  • Op het Deventer platteland is voldoende ruimte voor milieuverantwoord boeren, natuurontwikkeling en extensieve recreatie.