Wat moet er gebeuren?

  • De jeugd heeft de toekomst en verdient een zorgeloze tijd om op te groeien. Waar dat niet lukt helpen we zo snel mogelijk zodat hulp laagdrempelig kan zijn. Waar meer hulp nodig is kijken we hoe dit slim opgepakt kan worden op alle leefgebieden en sturen we op goede samenwerking tussen binnen en buiten school.
  • Scholen zijn een belangrijke voorziening die zo dicht mogelijk in de buurt van de leerlingen moet zijn. In de dorpen en kernen is dit een belangrijke pijler voor de leefbaarheid. Mogelijk kan er bredere gebruik gemaakt worden van een gebouw waar ook de basisschool, of dependance van een hoofdvestiging, in huisvest.
  • Het binnenklimaat van de scholen is gezond! De coronacrisis heeft ons nog bewuster gemaakt van het belang van goede ruimteventilatie.
  • Onderwijs heeft een belangrijke voorbeeldfunctie. Wij willen dat de gemeente projecten over duurzaamheid, mobiliteit en zorg voor de omgeving stimuleert.
  • Het schoolplein is een uitdagende omgeving voor zowel binnen als buiten schooltijd. Als de scholen vrij zijn delen we deze ruimte.
  • Het voortgezet onderwijs in Deventer is een veilige plek voor iedereen waar je mag zijn en worden wie je bent.
  • De gemeente heeft een belangrijke rol door de dialoog aan te gaan en te stimuleren dat scholen goede seksuele vorming geven met aandacht voor seksuele en genderdiversiteit.