Wat moet er gebeuren?

  • Duurzaamheid en circulaire economie zijn niet alleen een uitkomst, maar ook een aanjager voor de lokale economie. Door goed gebruik te maken van onze positie in de Cleantech Regio zetten we in op een volledig circulaire economie in de Stedendriehoek. We richten ons op innovatieve bedrijvigheid en kringlooplandbouw. Daarbij vinden wij maatschappelijke gezondheid belangrijker dan de financiële gezondheid van de ondernemingen in de gemeente.
  • Gemeente Deventer is aanjager van duurzame startups en sociaal ondernemers die werken aan innovatieve, creatieve oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken. A1 Bedrijvenpark Deventer is al één van de groenste bedrijvenparken van Nederland. Maar ook de andere bedrijventerreinen gaan we duurzaam herontwikkelen.
  • Deventer heeft goud in handen door de ligging aan de IJssel. De binnenhaven biedt enorme kansen voor werkgelegenheid in onze regio en duurzame binnenvaart biedt een perfect alternatief voor transport met vrachtauto's. Daarom wil GroenLinks meer watergebonden bedrijvigheid en wordt Deventer koploper als duurzame Hanzestad.
  • GroenLinks stimuleert de wijkeconomie. In een wijkeconomie zijn werk en voorzieningen op de fiets of lopend te bereiken. Dat draagt bij aan de levendigheid in de buurt. GroenLinks wil de wijkeconomie op gang helpen door de voorwaarden voor het oprichten van nieuwe bedrijven in lege bedrijfs- en winkelpanden aan te passen, mits het woon- en leefklimaat niet wordt aangetast.
  • Ook in het toerisme streeft GroenLinks naar groene groei. We willen uitbreiding en meer onderhoud van de infrastructuur voor recreatief varen, wandelen en fietsen.
  • GroenLinks vindt dat werknemers ook een vaste stem moeten krijgen in overlegorganen met de gemeente, zoals het Deventer Economisch Perspectief (DEP).