Wat moet er gebeuren?

  • Om risico's op te kunnen vangen zet de gemeente geld opzij. Omdat we steeds beter zijn geworden in het inschatten van de risico's houden we geen grotere buffers aan dan strikt noodzakelijk. Op die manier zorgen we ervoor dat geld niet onnodig op de bank blijft staan. We hanteren kentallen voor de financiële boekhouding maar deze zijn geen doel op zich.
  • Parkeergelden gaan naar het verbeteren van de openbare ruimte, fietspaden / stallingen en naar moderne parkeervoorzieningen zoals een transferium aan de rand van de stad.
  • We evalueren en vergroenen het lokale belastingstelsel continu. Diftar is hiervan een voorbeeld, maar ook bij de parkeerheffingen en de precariobelasting zijn er mogelijkheden. De toeristenbelasting kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het aantrekkelijker maken van de binnenstad en het platteland. Voor ontwikkelaars en bouwers die extra duurzaam bouwen kunnen we bijvoorbeeld aangepaste leges rekenen.
  • De gemeente is alert op financieringsbronnen van buiten de gemeente zoals Brussel en Den Haag. Hier wordt actief op ingezet met een subsidioloog.
  • We onderzoeken de mogelijkheden van het onder gunstige en verantwoorde wijze aantrekken van ‘vreemd geld’, zoals leningen. Wanneer Deventer beschikt over een revolverend fonds kunnen we voordelig de inwoners helpen bij duurzaamheidsleningen. Omdat het fonds zichzelf voedt met de aflossingen kunnen we herhaaldelijk inwoners helpen gedurende langere tijd.