Wat moet er gebeuren?

  • Voor GroenLinks staat de mens centraal en niet het beleidsterrein. Een goede gezondheid begint bij een gezonde, sociale leefomgeving, werk en inkomen en een veilige plek om te wonen. Met GroenLinks in het gemeentebestuur werken daarom de portefeuilles jeugd, zorg, participatie en wonen intensief samen. Er is zorg en ondersteuning voor wie dat nodig heeft. GroenLinks kijkt dus met een brede blik naar Deventer en beziet wat er nodig is om het welzijn en de gezondheid van mensen te verbeteren. Zo werken wij aan een veilige basis voor alle Deventenaren.
  • Mensen die dat aankunnen, krijgen de mogelijkheid van een integraal persoonsgebonden budget (iPgb) voor alle aspecten van hun leven. Met andere woorden: een pgb voor zorg, werk, wonen en onderwijs. Vrijheid en eigen keuze zijn voor GroenLinks immers belangrijke uitgangspunten.
  • Wij willen mensen ondersteunen in het doenvermogen. Zelf zoveel mogelijk doen met hulp en steun waar nodig.
  • GroenLinks stelt samenwerking tussen zorgaanbieders voorop met kwaliteit als uitgangspunt in plaats van concurrentie op basis van prijs. Elkaar iets gunnen is elkaar versterken. Kleine zorgaanbieders versterken ons zorglandschap. Onderaannemerschap beschermen wij tegen het veranderen van tarieven. GroenLinks staat voor eerlijke vergoedingen.
  • We moeten de grote personeelstekorten in de zorg tegengaan. Daarom gaat GroenLinks binnen de gemeente het opleiden van zorgpersoneel stimuleren.
  • GroenLinks wil dat de gemeenteraad een actieve rol heeft binnen regionale samenwerkingsorganen op het gebied van veiligheid, jeugdhulp, GGD en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Dit door wij door samen met het college tijdig te anticiperen op besluitvorming in regionale organen.
  • In gesprek gaan en blijven. Als we beleid maken op het gebied van jeugd, welzijn en zorg, zijn de groepen om wie het gaat altijd volwaardige gesprekspartner. GroenLinks hoort mensen met een mening en wil deze graag betrekken bij het maken en evalueren van beleid. Naast de Adviesraad Sociaal Domein Deventer (ASDD) en de cliëntenraad blijven wij zoeken naar vormen om de betrokkenheid te vergoten.