Brandhout
Nieuws Bomenkap

Gekapt hout blijft in Deventer

GroenLinks Deventer wil graag van het college weten waar het hout van de in de gemeente gekapte bomen naar toe gaat. GroenLinks vindt het wenselijk dat als er...

09 okt 2021

Lees meer
Hond ter controle bij de dierenarts
Nieuws Dierenwelzijn

Raad nog niet klaar voor dierenwelzijnsbeleid

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 29 sesptember 2021 is er gesproken over de Nota Dierenwelzijn van het college van Burgemeester en Wethouders. GroenLinks...

01 okt 2021

Lees meer
Skyline van Deventer.
Nieuws Begroting

Wat GroenLinks wil doen met de extra miljoenen

Afgelopen juni heeft het Rijk besloten dat er komende jaren extra miljoenen gaan naar gemeenten. Op woensdag 15 september gaf de raad wensen mee hoe de...

27 sep 2021

Lees meer
Brendan Oonk
Nieuws Gemeentefractie

Opvolger Brendan Oonk stopt

Onze raadsopvolger Brendan Oonk stopt met zijn functie. Doordat hij naar Zeeland verhuist kan hij niet in Deventer aanblijven als raadsopvolger. Als...

24 sep 2021

Lees meer
Industrie
Nieuws Energie

Samen op de bres voor energiebesparing bij bedrijven

In de raad van Deventer zijn de partijen sterk verdeeld over de vraag op welke wijze en op welke plek je duurzame energie (wind, zon) zou moeten opwekken. De...

03 aug 2021

Lees meer
De fractie van GroenLinks Deventer
Nieuws Gemeentefractie

Terugblik op de eerste helft 2021

Het zomerreces staat voor de deur. Dat betekent dat we bij GroenLinks traditioneel terugkijken op het afgelopen halfjaar. Ook dit half jaar hebben we weer veel...

10 jul 2021

Lees meer
Hond Jambo
Nieuws Belastingen

Exit blaftax: hondenbelasting wordt eindelijk afgeschaft!

In de gemeenteraadsvergadering van 7 juli 2021 is besloten om de hondenbelasting in Deventer af te schaffen. Hondeneigenaren betalen in Deventer per jaar circa...

09 jul 2021

Lees meer
Groen_Foto GroenLinks Deventer
Nieuws Bomenkap

Van bomen heb je nooit genoeg

In de raadsvergadering van 7 juli 2021 is er een belangrijk besluit genomen over het bomenbeleid in de gemeente Deventer. Op voorstel van GroenLinks is het...

09 jul 2021

Lees meer
Zwerfafval
Nieuws Veiligheid

Een adequaat handhavingsniveau

Wanneer je regels maakt, moet je deze naleven. De gemeente Deventer weet al jaren dat zij op het gebied van toezicht en handhaving een beperkte capaciteit heeft...

09 jul 2021

Lees meer
Nieuws Cultuur

Twijfels over project 'De Nieuwe Keizer'

Het collegevoorstel om snel verder te gaan met plannenmakerij voor "De Nieuwe Keizer" - de uitbreiding van de schouwburg met een congrescentrum – kan niet op...

09 jul 2021

Lees meer
De fractie van GroenLinks Deventer
Nieuws Gemeenteraad

GroenLinks en de voorjaarsnota

De gemeenteraad spreekt in de zomer altijd over de plannen en voornemens voor de komende begroting. De voornemens zijn gepresenteerd in de "voorjaarsnota" en de...

08 jul 2021

Lees meer
Luchtkwaliteit_Foto door Photograptikoo via Pexels
Nieuws Erfgoed

Witte rook over de fabrieksschoorsteen

Twee jaar geleden vroeg GroenLinks - samen met Gemeentebelang en VVD - voor het eerst aandacht voor de fabrieksschoorsteen aan de Harderwijkerstraat. Bij deze...

07 jul 2021

Lees meer