Nieuws

Meer bloembermen voor Deventer

Onze fractie heeft het college verzocht om het maaibeleid in Deventer aan te passen zodat bloeiende bermen langer kunnen worden gebruikt door onder meer insecten. Dit om de biodiversiteit in onze gemeente te stimuleren, en ons kleine steentje bij te dragen aan het behoud van de miljoenen insectensoorten op onze aarde, die van vitaal belang zijn voor ons voortbestaan. Op 23 mei hebben we daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Lees verder

Onze jaarlijkse tuinonttegelactie: meer dan geslaagd!

Op zaterdag 18 mei nam een groep Deventerse GroenLinks-leden, waaronder fractievoorzitter Tjeerd van der Meulen en raadsleden Anne van der Meer en Halla Baher, de schop in handen voor de jaarlijkse tuinonttegelactie. Uit alle inzendingen werd dit jaar een nogal versteende tuin in Borgele gekozen om deze in een groen paradijsje om te toveren!

Lees verder

Energieplan in de steigers : Lef door te doen!

In de raad van 15 mei 2019 zijn de eerste contouren van een toekomstig Energieplan gepresenteerd. In het Energieplan moet beschreven staan op welke wijze Deventer de doelstelling energieneutraal in 2030 gaat bereiken. In de contourennotitie heeft het energieplan als werktitel "Leren door te doen". Het is nu nog een weinig enthousiasmerend, niet ambitieus en vaag stuk waarbij vooral de onzekerheden en complexiteiten de overhand hebben. GroenLinks heeft gevraagd om onder de titel "Lef door te doen" een ambitieus en concreet plan aan de raad aan te bieden. Lees hierna de inbreng van de fractie van GroenLinks.

Lees verder

Revitalisering (Vogel)eiland: onze overwegingen!

De afgelopen weken is ons raadslid Halla Baher, die Dierenwelzijn in haar portefeuille heeft, erg druk geweest met de toekomst van het Deventer Vogeleiland. Hieronder schetst zij de situatie, geeft zij onze overwegingen aan en beschrijft ze hoe de raadsvergadering over het Vogeleiland is verlopen.

Lees verder

Bloedchagrijnig over De Viking, maar GroenLinks staat voor waarde MIMIK

Gisteravond stond een extra investering van 4 miljoen euro voor de bouw van filmtheater De Viking/MIMIK op de agenda van de gemeenteraad. Een zeer pijnlijk moment, waar de volledige fractie zeer chagrijnig over is. Tegelijkertijd houdt GroenLinks consequent de meerwaarde van MIMIK voor ogen: een culturele voorziening op een sleutelpositie in de binnenstad waar verdieping en verbreding hand in hand gaan.

Lees verder

Op zoek naar de meest betegelde tuin van Deventer!

De fractie van GroenLinks Deventer gaat dit jaar weer op zoek naar de meest betegelde tuin van Deventer. Wil je van je betegelde tuin af en kans maken op hulp van het TuinonttegelTeam van GroenLinks Deventer? Stuur dan een motivatie en een foto van je tuin naar actie@groenlinksdeventer.nl De jury kiest de minst groene tegeltuin uit en het team komt op 18 mei 2019 met een bak vol planten naar je toe!

Lees verder