Nieuws

Geen foodhal in synagoge

synagoge deventer

Het plan voor een foodhal in de Grote Synagoge aan de Golstraat heeft afgelopen weken geleid tot veel commotie. De fractie van GroenLinks is daarom met verschillende partijen het gesprek aangegaan.

Door Anne van der Meer en Lucas Brinkhuis

Lees verder

Wij dagen de formerende partijen in Deventer uit: leg de lat flink hoog!

formatie deventer groenlinks

GroenLinks Deventer is ingegaan op de uitnodiging van formateur Henk Gossink en de onderhandelaars van de vier formerende partijen Gemeentebelang, PvdA, VVD en D66 om te praten over de onlangs gepresenteerde thema's voor een coalitie-akkoord. GroenLinks vindt dat er tot nu toe veel te weinig samenhang en ambitie uit de gepresenteerde plannen spreekt en doet een oproep om lef te tonen en te werken aan een ambitieuze en verbindende visie voor Deventer. 

Bijgevoegd onze brief aan de formateur.

Lees verder

Deventer Belang en GroenLinks willen inzicht in overlast vliegveld Lelystad

vliegtuig overlast vliegveld lelystad deventer

De partijen Deventer Belang en GroenLinks vinden dat het college van burgemeester en wethouders opvallend stil blijft in de discussie rondom de uitbreiding van vliegveld Lelystad. Als gevolg van het grote aantal extra vliegtuigbewegingen in combinatie met de laagvliegroute zullen delen van Overijssel ernstige overlast ondervinden van bijvoorbeeld vliegtuiglawaai.

Lees verder

Houd de stranden en uiterwaarden van de IJssel schoon!

zwerfvuil uiterwaarden stranden deventer ijssel

Met de zomerse temperaturen de afgelopen week zijn de ijsselstrandjes al weer volop in gebruik. Wat heeft Deventer fantastische plekjes om van te genieten! Aan het einde van zo'n zomerse dag blijft helaas vaak de rotzooi achter. GroenLinks heeft al meerdere keren gevraagd om de overlast en milieuvervuiling aan te pakken, bijvoorbeeld door intensieve handhaving maar ook door goede voorzieningen in het gebied.

Lees verder

Stomverbaasd over onnavolgbare start formatie

raad

GroenLinks Deventer heeft op 21 maart 2018 de verkiezingen gewonnen. Van 3 naar maar liefst 5 zetels! Vervolgens zijn verkenningen geweest naar de gewenste coalitie. Door een onnavolgbaar advies van de grootste raadsfractie (de lokale partij Gemeentebelang) is GroenLinks buitenspel gezet bij de coalitie-onderhandelingen. Zonder inhoudelijke motivering dwingt Gemeentebelang de grote winnaar van de verkiezingen tot oppositie voeren. Een valse start die geen recht doet aan de verkiezingsuitslag.

Lees verder

Een nieuwe lente, een nieuwe fractie

raadsfractie groenlinks 2018 2022 deventer

Op 29 maart 2018 zijn de vijf raadsleden van GroenLinks Deventer in de gemeenteraad beëdigd : Tjeerd van der Meulen, Lida Zegel, Koen Boswinkel, Halla Baher en Anne van der Meer zullen de komende vier jaar het sociale en duurzame geluid in de gemeenteraad van Deventer laten horen. Daarbij worden zij ondersteund door Omer Melikoglu, Lucas Brinkhuis, Annemiek Haven en Brendan Oonk. Deze vier GroenLinksers vormen de steunfractie en mogen het woord voeren tijdens de raadstafels en in commissies. Sjanne de Haan, actief in de campagne, zal de fractie voortaan  ondersteunen op het gebied van media en communicatie. Met 10 menssterk willen wij de komende vier jaar flinke resultaten gaan boeken!

Lees verder