Hanzetracé
Nieuws Verkeer

Update situatie Van Oldenielstraat

Het dossier rond de Van Oldenielstraat wordt door GroenLinks al langere tijd kritisch gevolgd. Door een toezegging van de wethouder op dit dossier heeft...

15 dec 2023 Jan-Auwke Diepenhorst

Lees meer
Fietsen op het station
Nieuws Fietsen

Nieuwe stappen gezet richting bewaakt fietsparkeren in Deventer

GroenLinks heeft ervoor gezorgd dat er in het dossier rondom het bewaakt fietsparkeren weer beweging komt. Samen met D66 en de VVD dienden wij een motie in om...

10 dec 2023 Matthijs Brinkhuis

Lees meer
Smartphone
Nieuws Digitaal

Veilig internetten op publieke locaties

GroenLinks en PvdA hebben middels een amendement ervoor gezorgd dat er bij maatschappelijke instellingen veilige internetverbindingen komen. Hierdoor zorgen we...

10 dec 2023 Anne van der Meer

Lees meer
Huurwoningen
Nieuws Huurwoningen

Raad steunt GroenLinks-plan voor huurderbescherming

In de begrotingsraad van 8 november 2023 is een belangrijk voorstel van GroenLinks aangenomen. Met de aangenomen motie moet het college van Burgemeester en...

16 nov 2023 Jarno van Straaten

Lees meer
Geld, Begroting
Nieuws Begroting

Terugblik op Begrotingsraad 2024

Op woensdag 8 november vond de jaarlijkse Begrotingsraad plaats. Dat is het moment waarop de begroting voor het volgende jaar, in dit geval dus 2024, wordt...

12 nov 2023 Tjeerd van der Meulen

Lees meer
Rijsterborgherpark
Nieuws Biodiversiteit

150.000 euro extra voor stadsnatuur

De natuur staat – ook in Deventer – onder druk. Vogels, vlinders, egels en insecten krijgen steeds minder ruimte. GroenLinks stelde voor om inwoners te...

11 nov 2023 Tjeerd van der Meulen

Lees meer
Gasflessen op de Brink
Nieuws Energie

Terrasverwarmers zijn belachelijk!

Terrasverwarmers op de pleinen in de Deventer binnenstad zijn al jaren een ergernis van velen: terwijl overal wordt geprobeerd fossiele brandstoffen te besparen...

11 nov 2023 Tjeerd van der Meulen

Lees meer
Zonnepark Joure
Nieuws Zonnepanelen

Provinciaal besluit over zonneparken zorgt voor irritatie

In de raadsvergadering van 18 oktober heeft de voltallige gemeenteraad van Deventer aan het college gevraagd om in gesprek te gaan met gedeputeerde staten van...

29 okt 2023 Tjeerd van der Meulen

Lees meer
Transgender vlag
Nieuws Inclusie

Gemeente pakt regierol bij inclusie

Eind september heeft de gemeenteraad de Deventer ambities op het gebied van Diversiteit en Inclusie vastgesteld. Op initiatief van GroenLinks heeft de...

29 okt 2023 Anne van der Meer

Lees meer
Boreel Leegstand
Nieuws Leegstand

Leegstand Boreelkazerne roept vragen op

Ondanks ruimtetekorten duurt leegstand voort. GroenLinks wil duurzaam ruimtegebruik en baart zich zorgen.

23 okt 2023 Robert Jansen

Lees meer
Windturbine
Nieuws Energie

Regie op windenergie

In de gemeenteraad is de afgelopen tijd gesproken over potentiele locaties voor nieuwe windturbines onder de noemer 'regie nemen op windenergie en de...

23 okt 2023 Jan-Auwke Diepenhorst

Lees meer
Zonnepark Joure
Nieuws Energie

Provinciale stop op zonneparken leidt tot vragen

Provinciale Staten van Overijssel hebben in de vergadering van 12 oktober 2023 besloten om in de provincie geen nieuwe zonneparken toe te staan. De provincie...

13 okt 2023 Tjeerd van der Meulen

Lees meer