Nieuws

Niet bouwen in openbaar groen!

In het bestemmingsplan Tuinen van Zandweerd wordt een deel van het openbare groen opgeofferd voor woningbouw. De fractie van GroenLinks was verrast dat deze groenstrook in later stadium bij het plan is betrokken. Maar omdat het bestemmingsplan als geheel uiteindelijk wel voldoende voorziet in compensatie van dit stuk groen en er ook is toegezegd dat in een toekomstig uitbreidingsgebied er ook openbaar groen zal worden gecreërd, zijn we alsnog positief over dit plan. We hebben bij het college aangedrongen om voortaan duidelijker te zijn over bouwplannen in openbaar groen en hier het "Nee – tenzij" principe te hanteren. Helaas kregen we niet het antwoord waarop we hoopten.

Lees verder

Corona-mijmeringen deel VI: een andere Bevrijdingsdag

Het is een bizarre tijd als gevolg van de wereldwijde coronacrisis: scholen zijn dicht, restaurants en cafés tuigen in allerijl een bezorgservice op en mensen worden opgeroepen om vooral thuis te blijven. Om nog maar te zwijgen van de mensen die het virus onder de leden hebben en keihard knokken voor hun herstel; daarbij geholpen waar het kan door die fantastische mensen die in de zorg werkzaam zijn. Ook de werkzaamheden van de gemeenteraad liggen praktisch stil of moeten op andere manieren. Raadsvergaderingen gaan niet door zoals gebruikelijk, werkbezoeken zijn afgezegd en fractievergaderingen vinden plaats via Skype. Het dagelijks leven staat op zijn kop. Het is daarom goed om af en toe even stil te staan en om ons heen te kijken: de GroenLinks-fractie doet dat de komende weken met de corona-mijmeringen. Daarin geeft iedere week een fractielid een persoonlijke kijk op de coronacrisis. Vandaag: onze wethouder Carlo Verhaar.

Lees verder

Deventer is bereid vluchtelingenkinderen op te vangen

Mocht het kabinet alsnog besluiten om alleenstaande kinderen uit vluchtelingenkampen op Griekse eilanden naar Nederland te halen, is het college van Burgemeester en Wethouders bereid om een aantal van dergelijke jonge en kwetsbare vluchtelingen in Deventer op te vangen. Dat zegt wethouder Rob de Geest (PvdA) in een antwoord op vragen van CDA, ChristenUnie, Deventer Sociaal, GroenLinks en PvdA.

Lees verder

Corona-mijmeringen deel V: keuzes maken

Het is een bizarre tijd als gevolg van de wereldwijde coronacrisis: scholen zijn dicht, restaurants en cafés tuigen in allerijl een bezorgservice op en mensen worden opgeroepen om vooral thuis te blijven. Om nog maar te zwijgen van de mensen die het virus onder de leden hebben en keihard knokken voor hun herstel; daarbij geholpen waar het kan door die fantastische mensen die in de zorg werkzaam zijn. Ook de werkzaamheden van de gemeenteraad liggen praktisch stil of moeten op andere manieren. Raadsvergaderingen gaan niet door zoals gebruikelijk, werkbezoeken zijn afgezegd en fractievergaderingen vinden plaats via Skype. Het dagelijks leven staat op zijn kop. Het is daarom goed om af en toe even stil te staan en om ons heen te kijken: de GroenLinks-fractie doet dat de komende weken met de corona-mijmeringen. Daarin geeft iedere week een fractielid een persoonlijke kijk op de coronacrisis. Vandaag opnieuw: raadslid Lida Zegel-van Tiel.

Lees verder

Gemengd gevoel bij 'Tuinen van Zandweerd'

Binnenkort beslist de gemeenteraad over het bestemmingsplan ‘Tuinen van Zandweerd’. Dit is een duurzaam woningbouwplan op de plek van de oude ijsbaan aan de Rembrandtkade. Het is fijn dat er een duurzame en ruim opgezette nieuwe woonbuurt wordt gecreëerd. Het is jammer dat er een bestaand stuk openbaar groen van circa 3.000 m2 wordt opgeofferd voor woningbouw. Ook is het jammer dat er binnen het plan beperkte ruimte is voor seniorenwoningen. GroenLinks zal voor het plan stemmen maar plaatst daarbij dus wel een aantal kanttekeningen.

Lees verder

Corona-mijmeringen deel IV: we houden vol!

Het is een bizarre tijd als gevolg van de wereldwijde Corona-crisis: scholen zijn dicht, restaurants en cafés tuigen in allerijl een bezorgservice op en mensen worden opgeroepen om vooral thuis te blijven. Om nog maar te zwijgen van de mensen die het virus onder de leden hebben en keihard knokken voor hun herstel; daarbij geholpen waar het kan door die fantastische mensen die in de zorg werkzaam zijn. Ook de werkzaamheden van de gemeenteraad liggen praktisch stil of moeten op andere manieren. Raadsvergaderingen gaan niet door, werkbezoeken zijn afgezegd en fractievergaderingen vinden plaats via Skype. Het dagelijks leven staat op zijn kop. Het is daarom goed om af en toe even stil te staan en om ons heen te kijken: de GroenLinks-fractie doet dat de komende weken met de corona-mijmeringen. Daarin geeft iedere week een ander fractielid een persoonlijke kijk op de Corona-crisis. Vandaag: bestuurssecretaris Maaike Ansems.

Lees verder