Nieuws

Groen Lintje uitgereikt aan Egelopvang Caspar

Een Groen Lintje is een onderscheiding voor mensen, groepen of bedrijven die zich bijzonder inzetten op het gebied van duurzaamheid in Deventer. GroenLinks Deventer wil dromers, denkers en doeners voor een groen en duurzaam Deventer graag in het zonnetje zetten! Elk jaar roepen wij sympathisanten dan ook op om initiatieven te nomineren voor deze prijs. Er zijn dit jaar 4 nominaties binnengekomen. De jury heeft gekeken welke van de initiatieven opvallend is en nét die stap extra doet voor het behoud van de duurzaamheid en milieu in Deventer.

De jury is unaniem van mening dat in 2019 het Groene Lintje wordt toegekend aan:

 Egelopvang Caspar in Diepenveen -  mevrouw Morag Kronig

Lees verder

Wel of geen fastfood naast een school?

GroenLinks Deventer vindt het geen goed idee als fastfoodbedrijven (waar men snel en goedkoop eten zoals friet, hamburgers, pizza e.d. kan krijgen) zich in de omgeving van scholen vestigen. Van de kinderen in de leeftijd tussen 12 en 17 heeft al 15 procent overgewicht, en dat percentage groeit al jaren. Kinderen met obesitas zitten vaak niet lekker in hun vel en worden gepest. Binnen de scholen gebeurt veel, veel scholen hebben inmiddels een "gezonde kantine". Maar de omgeving van een school moet dan niet ongezonder worden. In de raadsvergadering van 27 maart 2019 heeft GroenLinks voorgesteld om bij nieuwvestigingen van fastfoodbedrijven in ieder geval een afstand van 500 meter aan te houden zodat scholieren niet in de verleiding komen om in de pauze of na school te kiezen voor een hoogcalorische snack. Fractievoorzitter Tjeerd van der Meulen: "de leefomgeving heeft belangrijke invloed op het eetgedrag en juist bij jongeren heeft de gemeente de taak om ongezond eetgedrag te voorkomen. Een hamburgerkraam naast een school is de kat op het spek binden." Helaas stuitte het voorstel op veel weerstand in de raad omdat het voorstel als betuttelend werd ervaren. Om die reden is het voorstel aangehouden en wordt eerst de zienswijzenprocedure op de Omgevingsvisie afgewacht. We zijn benieuwd wat de inwoners van Deventer vinden en zullen in juli 2019 (vaststellen Omgevingsvisie) op dit onderwerp terugkomen.

Lees verder

GroenLinks de grootste in Deventer!

De fractie van GroenLinks Deventer is waanzinnig trots op het behaalde resultaat bij de provinciale verkiezingen van 20 maart 2019: GroenLinks is met 16% van de stemmen de allergrootste partij van Deventer! Deventenaren Robert Jansen en Lucas Brinkhuis nemen op 28 maart 2019 hun Statenzetel in Zwolle in. De GroenLinksfractie in Overijssel telt vanaf dan 5 zetels (in plaats van 2). De fractie wenst de Statenfractie veel succes en wijsheid de komende tijd. Maak Overijssel duurzamer, eerlijker en groener, zowel in de gemeente als de provincie!

Lees verder

Wat maakt cultureel Deventer uniek?

Moet de gemeente talentvolle culturele makers financieel ondersteunen om hun werk te ontwikkelen? Is het een goed idee om te stoppen met de bouw van filmtheater De Viking? Dient de gemeente te gaan staan voor het speelgoedmuseum? Op het oog zijn dit simpele ja/nee-vragen, maar achter deze en nog meer culturele vragen gaat een ingewikkeld speelveld schuil, waarbij alles met alles samenhangt.

Lees verder

Windmolens in Deventer : meer informatie nodig voor vervolg

De fracties van GroenLinks, D66 en PvdA dienen in de raadsvergadering van 27 februari as. een voorstel in om extra informatie te verzamelen over mogelijke locaties voor windturbines. Uit eerder verkennend onderzoek van Pondera Consult zijn zeven mogelijke locaties naar voren gekomen. Dat onderzoek bevat echter nog te weinig informatie om onderbouwde keuzes te maken en het bedrijventerrein A1 is buiten beschouwing gelaten. De fracties vinden dat ook de beperkingen en mogelijkheden voor windturbines op het bedrijventerrein in kaart moeten worden gebracht. De gevraagde informatie moet beschikbaar komen in het Energieplan dat dit voorjaar ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden.

Lees verder