Nieuws

Vaart in de Energietransitie

Dit voorjaar zal de Deventer gemeenteraad een Energieplan vaststellen waarin wordt beschreven op welke wijze de doelstelling Deventer Energieneutraal 2030 kan worden bereikt. Wij zijn blij dat er nu eindelijk vaart in de energietransitie lijkt te komen maar stellen tegelijkertijd ook verbeteringen voor. 

Lees verder

Groen Lintje 2020

GroenLinks Deventer wil dromers, denkers en doeners voor een groen en duurzaam Deventer graag in het zonnetje zetten! Het bestuur van GroenLinks Deventer reikt in het voorjaar van 2020 daarom weer een Groen Lintje uit. Het Groene Lintje gaat elk jaar naar Deventenaren die zich op een positieve wijze inzetten voor duurzaamheid en milieu. De afgelopen jaren is het lintje onder meer uitgereikt aan het bijenlint Deventer, de Egelopvang Caspar en de Moestuinvereniging van wijk 5.

Ken jij personen of organisaties die naar jouw mening een Groen Lintje verdienen? Laat het ons uiterlijk 15 februari 2020 weten via info@groenlinksdeventer.nl !

Snippergroen moet groen blijven!

Opnieuw is er in Deventer ophef ontstaan over de zogenaamde "snippergroen-regeling": inwoners kunnen van de gemeente kleine stukjes openbaar groen rondom hun huis kopen om bij de tuin te trekken maar ook om er parkeerplaatsen of schuren op te bouwen. Openbaar groen is echter van belang voor de klimaatadaptatie, biodiversiteit en het woongenot. GroenLinks vindt daarom dat er alleen zou mogen worden verkocht onder de voorwaarde dat deze grond ook groen wordt ingericht. In de wijk Borgele is onrust ontstaan omdat de snippergroenregeling wordt toegepast op stukjes grond die al jaren geleden bij woningen zijn getrokken. Alle reden voor GroenLinks om dit aan te kaarten bij het college.  

Lees verder

GroenLinks en het onderzoek naar de Deventer Schouwburg

In de gemeenteraadsvergadering van 29 januari 2020 is een debat gevoerd over het onderzoek dat het college van B&W in de zomer van 2019 heeft ingesteld naar mogelijke financiële onregelmatigheden bij de Deventer Schouwburg. In dat onderzoek zijn vergaande stappen genomen om de onderste steen boven te krijgen. Gelukkig bleek eind 2019 dat de directeur-bestuurder of de Raad van Commissarissen geen verwijten zijn te maken. Er zijn geen financiële onregelmatigheden of onrechtmatigheden begaan. Wel was er sprake van onjuiste communicatie en aanhoudende meningsverschillen tussen de directeur-bestuurder en het managementteam. De fractie van GroenLinks heeft een kritische bijdrage geleverd aan het debat en vindt ook dat er zaken anders hadden moeten aangepakt. Het college heeft ook toegegeven dat sommige zaken anders hadden gekund. Het gaat echter een stap te ver om – zoals de oppositiepartijen hebben gedaan – de gehele gang van zaken af te keuren. Dat het onderzoek verstrekkend was kan immers alleen met de kennis van nu worden vastgesteld.  

Lees verder

Centrale vuurwerkshow bij Oud&Nieuw

Helaas moest de centrale vuurwerkshow op 31 december 2019 worden afgelast wegens de slechte weersomstandigheden. GroenLinks heeft gevraagd om het evenement alsnog te houden op 31 december 2020 en ook na te gaan of de inzet van drones mogelijk is,  om het geheel nog spetterender te maken.

Lees verder

Het jaar van de waarheid voor DOIC/ S-PARK

De gemeente Deventer heeft eind 2017 voor 7,5 miljoen euro 9 hectare verontreinigde grond van Akzo Nobel gekocht om een nieuw innovatief bedrijventerrein te ontwikkelen voor  hoogwaardige chemische technologie. De resultaten tot nu toe zijn echter teleurstellend (slechts 2 extra banen) en het lijkt er op dat eind 2020 bij de tussenevaluatie de gemeente alsnog uit dit project zal stappen en de grond kan worden terugverkocht. Zeker als het aan GroenLinks ligt.

Lees verder