Nieuws

Voer debat en loop niet weg!

De cultuurvisie is sinds maanden het onderwerp van discussie in Deventer en in de raadsvergadering  van 19 juni 2019 zou de besluitvorming plaatsvinden na een debat tussen de gehele gemeenteraad.  De cultuurvisie bevat een aantal cruciale keuzen over de toekomst van onder meer de speelgoedcollectie en het burgerweeshuis. Culturele instellingen en betrokken bewoners waren naar de raadszaal gekomen om het debat  te aanschouwen. Echter, voordat het debat startte ontstond een ongewoon ongemakkelijke situatie: een groot deel van de oppositie (13 van de 37 raadsleden) boycotte het debat en verliet de zaal.

Lees verder

Tuinonttegelen de Documentaire (2019)

tuinonttegelen-documentaire-plant-erin-tegel-eruit

Een paar weken geleden hebben enkele raadsleden van GroenLinks Deventer en GroenLinks Overijssel een tuinonttegeld. Hierbij de beelden. Een onttegelde tuin, goed voor mens, plant en dier!

Lees verder

Meer bloembermen voor Deventer

Onze fractie heeft het college verzocht om het maaibeleid in Deventer aan te passen zodat bloeiende bermen langer kunnen worden gebruikt door onder meer insecten. Dit om de biodiversiteit in onze gemeente te stimuleren, en ons kleine steentje bij te dragen aan het behoud van de miljoenen insectensoorten op onze aarde, die van vitaal belang zijn voor ons voortbestaan. Op 23 mei hebben we daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Lees verder

Onze jaarlijkse tuinonttegelactie: meer dan geslaagd!

Op zaterdag 18 mei nam een groep Deventerse GroenLinks-leden, waaronder fractievoorzitter Tjeerd van der Meulen en raadsleden Anne van der Meer en Halla Baher, de schop in handen voor de jaarlijkse tuinonttegelactie. Uit alle inzendingen werd dit jaar een nogal versteende tuin in Borgele gekozen om deze in een groen paradijsje om te toveren!

Lees verder

Energieplan in de steigers : Lef door te doen!

In de raad van 15 mei 2019 zijn de eerste contouren van een toekomstig Energieplan gepresenteerd. In het Energieplan moet beschreven staan op welke wijze Deventer de doelstelling energieneutraal in 2030 gaat bereiken. In de contourennotitie heeft het energieplan als werktitel "Leren door te doen". Het is nu nog een weinig enthousiasmerend, niet ambitieus en vaag stuk waarbij vooral de onzekerheden en complexiteiten de overhand hebben. GroenLinks heeft gevraagd om onder de titel "Lef door te doen" een ambitieus en concreet plan aan de raad aan te bieden. Lees hierna de inbreng van de fractie van GroenLinks.

Lees verder

Revitalisering (Vogel)eiland: onze overwegingen!

De afgelopen weken is ons raadslid Halla Baher, die Dierenwelzijn in haar portefeuille heeft, erg druk geweest met de toekomst van het Deventer Vogeleiland. Hieronder schetst zij de situatie, geeft zij onze overwegingen aan en beschrijft ze hoe de raadsvergadering over het Vogeleiland is verlopen.

Lees verder