Nieuws

Voorjaarsnota: Nieuwbouw de Marke Zuid

In Deventer hebben we verschillende scholen en schoolgebouwen. Het gebouw van de Marke Zuid aan de Keurkamp is wel heel hard aan vervanging toe. Dat weten we als inwoner, als fractie en ook als gemeenteraad. Iedereen is het daar wel over eens. Maar net als met alles wat er nodig is of wat we zouden willen in de gemeente kost dit ook geld, en behoorlijk veel. In de begroting zit een gat van 11 miljoen nog voor er gebouwd kan gaan worden.

 

Lees verder

Wij zeggen: Station Colmschate kan beter!

Samen met twee andere partijen in de gemeenteraad (D66 en Deventer Sociaal) hebben wij schriftelijke vragen gesteld over het vernieuwde NS-station Deventer Colmschate. Volgens ons kan dat station beter!

Lees verder

Werken met een arbeidsbeperking

De invoering van de Participatiewet in 2015 moest ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking. Helaas blijkt dat de uitstroom van juist deze laatste groep achterblijft op de andere mensen met een uitkering. Voor de groep die voor invoering van de wet op de wachtlijst stond voor een plek bij een sociale werkplaats zijn de baankansen zelfs afgenomen. Tijdens de vergadering van 10 juli hebben we het college opgeroepen om beter op te komen voor de belangen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking.

Lees verder

Voorjaarsnota: Inzet Deventer Werktalent

Bij Deventer Werktalent (DWT) werken jobhunters loonkostensubsidie om werkgevers te stimuleren om mensen met een ziekte of handicap in dienst te nemen. Het college stelt voor om vanaf 2020 2 fte minder van deze jobhunters in te zetten, zodat er geld vrij komt voor andere zaken. Wij willen echter niet dat mensen met een arbeidsbeperking hard geraakt worden door bezuinigingen, en met de motie Inzet DWT hebben we geprobeerd de inkrimping te verzachten.

Lees verder

Voorjaarsnota: Culturele programmering voor jongeren

Een mooie samenwerking tussen de jongere raadsleden en opvolgers van GroenLinks, VVD, PvdA en D66 leidde woensdag 3 juli tot een unaniem aangenomen motie tijdens het debat over de voorjaarsnota. In deze motie wordt het college opgeroepen om bij de invulling van het door het college voorgestelde aanvullende budget van 275.000 euro voor de evenementen- en citymartketingorganisatie InDeventer/dEVENTer een deel vrij te maken voor structurele programmering voor jongeren.

Lees verder

Terugblik eerste helft 2019

Wat doet een gemeenteraadsfractie nu eigenlijk als ze eenmaal is verkozen? GroenLinks maakte al eerder over 2018 de balans op. (Dat vind je hier) Nu willen we je vaker op de hoogte houden en open en transparant inzicht geven in onze werkzaamheden. Om te beginnen met de eerste zes maanden van 2019.

Zie bijgevoegd document.

Lees verder