Nieuws

De toekomst van ons erfgoed: o.a. de historische speelgoedcollectie

Na jarenlange onzekerheid heeft de gemeenteraad op 13 november de knoop doorgehakt: het speelgoedmuseum blijft open op de huidige locatie. Dat is niet onze keuze. Erfgoed is meer dan speelgoed, daarom vindt GroenLinks dat we met een samenhangende visie moeten komen op hoe we omgaan met ons erfgoed en musea. De historische speelgoedcollectie moet wel behouden blijven, maar dan als één van de collecties op basis waarvan Deventer Verhaal op wisselende locaties exposities organiseert. Daar moet wel extra geld bij. Lees hier meer over ons standpunt.

Lees verder

Nieuwe bestuursleden gezocht!

Het bestuur van de afdeling GroenLinks Deventer Salland zoekt een nieuwe voorzitter, penningmeester, een algemeen bestuurslid Campagnes, een algemeen bestuurslid Kennisgroepen en een algemeen bestuurslid Digital Media Manager. Aanmelden kan tot vrijdag 15 november 2019.

We zoeken enthousiaste leden die actief meewerken aan het verder versterken van de positie van GroenLinks in Deventer Salland. Het nieuwe bestuur wordt gekozen op de Algemene Ledenvergadering GroenLinks Deventer Salland van dinsdag 19 november 2019. De zittingstermijn bedraagt 2 jaar. Deze ALV is een gezamenlijke ALV van de onder gezamenlijk bestuur komende afdelingen GroenLinks Deventer en GroenLinks Olst-Wijhe.

Iedere GroenLinkser in de regio Deventer / Olst-Wijhe kan zich kandideren voor het bestuur. Wij zoeken nieuwe en ervaren bestuurders. Onze ambitie is dat het bestuur een goede afspiegeling van de regionale samenleving is.

Lees verder

GroenLinks wil meer transparantie over verkeerstelling

Sinds kort staan op dertien plekken in en rond de Deventer binnenstad camera’s. De gemeentelijk woordvoerder liet de Stentor weten dat deze camera’s tijdelijk geplaatst zijn om gemotoriseerd verkeer te tellen: ‘Op basis van de kentekens van de op camerabeelden vastgelegde voertuigen probeert Deventer in kaart te brengen wat de uitstoot is van het stadsverkeer. Uiteindelijk is de gedachte daar achter dat het 'groener’ en schoner moet in de Deventer binnenstad.’ GroenLinks vindt ook dat het stadsverkeer schoner moet, maar vraagt zich af of camera’s hiervoor het juiste instrument is.

Lees verder

Eindelijk de verkeerscamera's op zwart!

Afgelopen woensdag heeft GroenLinks tijdens de raadsvergadering voorstellen gedaan om de privacy van bewoners bij de inzet van camera’s beter te beschermen. Wethouder Rorink (CDA) heeft naar aanleiding hiervan toegezegd dat de verkeerscamera’s niet langer te bekijken zijn voor het publiek. Daarnaast zegt hij toe te bekijken hoe de communicatie over de verkeerscamera’s via de gemeentelijk website kan worden verbeterd. Raadslid Anne van der Meer: “de gehele gemeenteraad en het college hebben ingezien dat privacy van groot belang is.”

Lees verder

GroenLinks en D66 maken de weg vrij voor de JA-JA sticker!

Tijdens de raadsvergadering van 30 oktober hebben GroenLinks en D66 de motie JA-JA- sticker ingediend gesteund door mede-indieners PvdA, CU, DENK en DeventerNu. Het is een oproep aan het college om te onderzoeken op welke manier en onder welke voorwaarde een zogenoemd “opt-in” systeem ingevoerd kan worden. Om vervolgens bij het nieuwe grondstoffenplan de bevindingen voor de invoering van een opt-in systeem, middels de JA-JA- sticker, te presenteren aan de raad. Door de invoering van een opt-in systeem geldt er een verbod voor het bezorgen van ongeadresseerd drukwerk en huis-aan-huisbladen, tenzij de bewoner – met een sticker— kenbaar maakt dit wel te willen ontvangen. De positieve gevolgen van het het opt-in systeem op het milieu zijn fors: minder papierverspilling, minder afval, het tegengaan van verspilling van energie voor productie en transport en niet geheel onbelangrijk we voorkomen ook onnodige bomenkap. ‘Het gaat ook om een stukje bewustwording en daarvoor mogen we best iets vragen van onze inwoners’, aldus Halla Baher (GroenLinks).

Lees verder

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

In september heeft het college een nieuw Inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld. Naast het bieden van kansen voor lokale ondernemers is Maatschappelijk Verantwoord Inkopen voor de gemeente een belangrijk thema bij inkoop en aanbesteden.

Lees verder