Nieuws

Biodiversiteit als uitgangspunt bij duurzame energieprojecten

De biodiversiteit holt achteruit, aantallen worden kleiner en soorten insecten, vogels en andere dieren, verdwijnen in rap tempo. De energietransitie kan bijdragen aan het verbeteren van de biodiversiteit. Door bij de afweging voor zon óf wind, biodiversiteit als volwaardig onderdeel meer te nemen. Door bij de inpassing in het landschap harde voorwaarden te stellen aan opstelling van de molens en de panelen. Onze wens om dit bij de uitwerking van de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 mee te nemen, werd door de meerderheid in de raad gesteund.

Lees verder

ALV in najaar 2020

Vanwege de Coronacrisis heeft het bestuur van GroenLinks Deventer-Salland besloten dat er dit jaar één gezamenlijke ALV gehouden wordt in het najaar.

Lees verder

Ook in "1,5 meter-Deventer" telt iedereen mee!

Het college is op dit moment druk bezig om de 1,5 meter samenleving invulling te geven. Onder andere door meer ruimte te geven aan terrassen en looproutes te markeren door het winkelgebied. Het "nieuwe normaal" heeft een impact op iedere inwoner maar voor mensen met een beperking kan het extra lastig zijn om volwaardig mee te doen. De GroenLinksfractie heeft daarom vragen gesteld aan het college om dit onder de aandacht te brengen.

Lees verder

Ruimte voor de fiets tijdens de coronacrisis

In Deventer wordt nagedacht over hoe de openbare ruimte er uit moet zien in de 1,5-metersamenleving. De fiets is voor de korte en middellange afstanden een goed alternatief voor het openbaar vervoer en voor de auto. Het is alleen de vraag of er op dit moment voldoende ruimte is voor veilig fietsen. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met wachtende fietsers op drukke kruispunten? En met een veilige schoolomgeving? Er zijn allerlei mogelijkheden om tijdelijk de fiets meer de ruimte te geven. GroenLinks wil samen met D66 en ChristenUnie van het college weten wat de knelpunten op fietsgebied zijn en aan welke oplossingen wordt gedacht.

Lees verder

Maak samen met GroenLinks, Deventer vogelvriendelijker!

tuinonttegelactie nestkastje vogelvriendelijker deventer halla baher.

GroenLinks Deventer roept alle Deventenaren op om zelf een nestkast te maken en een vogelvriendelijke omgeving te creëren, in de tuin of op het balkon. Daarnaast hopen we met deze actie eerste stappen te zetten met de natuurlijke bestrijding van de processierups. Wij dagen je uit om mee te doen met deze actie!

Lees verder