Nieuws

Over het Persoonsgebonden Budget, het PGB, gesproken

pgb persoonsgebondenbudget deventer groenlinks

Afgelopen weken stond het PGB regelmatig op de agenda van de gemeenteraad. Reden om ons raadslid Lida Zegel eens te vragen waar dit over gaat. Lida is de afgelopen 4 jaar al actief geweest om het PGB in beeld te houden. Zij heeft hier veel ervaring over opgedaan door gesprekken te voeren met de mensen die een PGB hebben voor hun zorg. Lida vertelt dat zij veel meer mensen heeft gesproken van mantelzorgers en zorgverleners tot de mensen uit de sociale teams die hier ook mee te maken hebben. Tijd om eens verder met Lida door te spreken over het PGB. We leggen haar 7 vragen voor:

Lees verder

Geen zonnepanelentax in Deventer?

zonnepanelentax deventer groenlinks

Het doel is duidelijk: in 2030 is Deventer energiecentraal. Daarvoor is het nodig dat huiseigenaren hun huis goed isoleren en het liefst ook als het kan zonnepanelen op hun dak leggen. Zonnepanelen op het dak kunnen huizen meer waard maken en dat betekent dat de gemeente meer WOZ-belasting kan vragen.  GroenLinks Deventer vindt dat geen goed idee. Fractievoorzitter Tjeerd van der Meulen: “huiseigenaren die hun huis verduurzamen ‘belonen’ met een belastingverhoging is de omgekeerde wereld en werkt demotiverend. We hebben alles en iedereen nodig om de 2030-doelstelling te halen. Met gemeentelijke belastingen moeten we verduurzaming dan aanmoedigen, niet ontmoedigen.”

Lees verder

Kunstgras : bodemverontreiniging?

kunstgras bodemverontreiniging deventer groenlinks

In Deventer hebben we een aantal kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat. Uit recent landelijk onderzoek blijkt dat het mogelijk is dat deze velden een bron van bodem- en waterverontreiniging zijn. GroenLinks heeft het college gevraagd om in Deventer ook nader onderzoek uit te voeren en zonodig maatregelen te treffen. 

rubber

Let’s talk about sex (-werkplekken)

Sekswerkers deventer groenlinks

Afgelopen jaren zijn tientallen vergunde werkplekken voor sekswerkers uit Deventer verdwenen. In 2017 zijn zowel Club Isabelle als veel ramen aan de Bokkingshang gesloten omdat de uitbaters niet door de Bibob-screening kwamen. Deze toets moet voorkomen dat met een vergunning criminele activiteiten worden uitgehaald of dat geld wordt geïnvesteerd dat is verkregen met criminele activiteiten. Bijkomend nadeel van de gesloten werkplekken is dat de sekswerkers uit beeld zijn verdwenen en mogelijk aan de slag zijn gegaan in de illegaliteit. Daarom komt er nu – op initiatief van Eva Sipman (destijds D66) - een onderzoek naar de behoefte aan werkplekken voor sekswerkers binnen de gemeente.

Lees verder

Subsidie aan eetbedrijf roept veel vragen op

peeves pvda schriftelijke vragen

In de Stentor van 31 augustus 2018 is te lezen dat een bedrijf in Deventer in het kader van armoedebestrijding subsidie heeft gekregen zonder dat daar tot nu toe een prestatie voor is geleverd. Het gaat het eetbestelplatform "Peeves"; dit bedrijf zou goederen leveren aan de voedselbank. De plaatselijke voedselbank heeft echter nog niets ontvangen....

Lees verder

Loon naar werken, ook voor cultuurprofessionals

loon naar werken cultuur

‘Ik heb laatst geprobeerd om de regels die blijkbaar gelden in de cultuursector als het gaat om beloning van de professionals in te zetten toen ik brood kocht bij de bakker bij mij om de hoek. Ik bestelde een boerenwitje, de bakker noemde het te betalen bedrag ... maar ik stelde voor dat ik, als ik dit brood gratis mee mocht nemen, aan iedereen zou gaan vertellen hoe lekker zijn brood wel niet is en dat dit hem absoluut klanten op zou leveren. Win win dus. De bakker keek een moment verbaasd en lachte me daarna vierkant uit, terwijl hij mij het brood terugpakte’, aldus cultuurwoordvoerder Koen Boswinkel tijdens de raadsvergadering van 4 juli jl. 

Lees verder