De shows die niet doorgingen

Het voorstel van GroenLinks was nodig omdat het college het budget wilde laten vrijvallen. Aanvankelijk zou de vuurwerkshow in 2019 plaatsvinden, maar vanwege dikke mist werd deze geannuleerd. Kort hierna heeft GroenLinks het college verzocht om voor de organisatie van de show in het daaropvolgende jaar te zoeken naar duurzamere alternatieve, zoals drones. In januari 2020 heeft het college toegezegd deze duurzamere alternatieven bekijken. Ook tijdens de daaropvolgende twee jaarwisselingen kon er geen centrale show worden georganiseerd vanwege corona.

Debat in de raad

De verwachting is dat een centrale show zal leiden tot een vermindering van particulier vuurwerk. Uit een peiling onder de leden van het Digipanel in 2017 bleek dat twee derde van de leden van het Digipanel destijds vind dat de gemeente bij de jaarwisseling op een centrale plaats een professionele vuurwerkshow moet organiseren. Tijdens het debat gaven meerdere partijen aan dat ze de voorkeur geven aan duurzamere alternatieven dan vuurwerk. Onder andere de VVD wil komend najaar meedenken over hoe een dergelijke show goed opgezet moet worden, bijvoorbeeld met meer budget . Waarschijnlijk is daarmee nog niet het laatste woord gezegd over een vuurwerkshow in Deventer.

Een kleine historie met betrekking tot de vuurwerkshow

30 november 2016 - Initiatiefvoorstel vuurwerkvrije zones

6 juli 2018 - Knettergroen en supersociaal coalitieakkoord voor Deventer

26 november 2019 - Is Deventer toe aan een vuurwerkverbod?

28 november 2019 - College antwoorden op vragen van VVD

25 januari 2020 - Drones als alternatief

6 juli 2022 - Amendement vuurwerkshow