Centrale vuurwerkshow bij Oud&Nieuw

Helaas moest de centrale vuurwerkshow op 31 december 2019 worden afgelast wegens de slechte weersomstandigheden. GroenLinks heeft gevraagd om het evenement alsnog te houden op 31 december 2020 en ook na te gaan of de inzet van drones mogelijk is,  om het geheel nog spetterender te maken.

De laatste dagen van elk jaar staat traditiegetrouw in het teken van vuurwerk en de vuurwerkoverlast. Achter de nieuwsberichten op 1 januari over de 'rustig verlopen jaarwisseling' blijkt in de praktijk veel ellende schuil te gaan; slachtoffers, hulpverleners die met vuurwerk belaagd worden, angstige huisdieren en heel veel schade aan publieke en privé eigendommen. GroenLinks heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor de mogelijkheid van vuurwerkvrije zones en in het Coalitieakkoord "Met Lef en Liefde voor Deventer" staat dat er bij de jaarwisseling 2019/2020 een centrale vuurwerkshow zou worden georganiseerd. De gedachte daarachter was dat een aantrekkelijk alternatief zou worden aangeboden voor het zelf afsteken van vuurwerk: gezellig met z'n allen op de Wellekade aftellen naar 2020. Helaas waren de weersomstandigheden op 31 december 2019 slecht (mistverwachting) waardoor 's middags bekend werd dat deze moest worden afgelast.  Wij hebben schriftelijke vragen gesteld over de verplaatsing van het evenement naar de jaarwisseling 2020/2021. Daarbij hebben wij ook gevraagd of het mogelijk is om te kijken naar een alternatief voor vuurwerk: de inzet van drones. Drones zijn duurzamer (meermalig gebruik) en veroorzaken geen luchtverontreiniging (fijn stof e.d.).  Onze vragen hebben ook betrekking op de evaluatie van de voorbereiding van het evenement (PR, calamiteiten, voorzieningen e.d). Ons kwam namelijk ter ore dat de vuurwerkshow niet bij iedere Deventenaar bekend was en dat men zich afvroeg of er wel voldoende mogelijkheden waren om op de Wellekade een consumptie te nuttigen.  

Ondertussen waren er in aanloop naar de nieuwjaarsnacht en direct daarna al enkele gemeenten actief met het voorbereiden van een lokaal vuurwerkverbod (bijv. Apeldoorn maar ook Rotterdam). Wij wilden deze discussie in de raad aangaan maar de landelijke discussie met betrekking tot een nationaal vuurwerkverbod maken dat onnodig. Uiteraard blijven wij de ontwikkelingen op het gebied van vuurwerk volgen en zullen zo nodig in actie komen.