tjeerd van der meulen carlo verhaar coalitieakkoord

Knettergroen en supersociaal coalitieakkoord voor Deventer

25 ambities in 25 dagen onderhandelen

GroenLinks gaat meebesturen in Deventer! Op 6 juli is door formateur Henk Nijhof (oud partijvoorzitter van GroenLinks) het coalitieakkoord gepresenteerd: een akkoord met een vette groene rand en veel ambitieuze duurzame plannen voor een ontspannen en sociaal Deventer! GroenLinks heeft een stevige stempel gedrukt op het akkoord en kandidaat wethouder Carlo Verhaar staat klaar om, samen met zijn collega's Liesbeth Grijsen (GB), Thomas Walder (D66), Jan Jaap Kolkman (PVDA) en Frits Rorink (CDA) Deventer vol lef en liefde te gaan besturen.

Na een eerste misgelopen formatiepoging en een nieuwe informatieronde zijn begin  juni de nieuwe onderhandelingen gestart. De vijf partijen hebben samen geschreven aan een akkoord waar de ambitie en energie van af straalt. GroenLinks fractievoorzitter Tjeerd van der Meulen blikt tevreden terug: "Het akkoord staat boordevol groene en sociale ambities. De komende vier jaar kunnen we Deventer hiermee gaan veranderen. " Het formatieoverleg verliep in constructieve sfeer en af en toe waren er stevige discussies. De vijf partijen konden elkaar bijzonder goed vinden en het nieuwe wethoudersteam zit vol energie.   

 

Het formatie-overleg heeft ongeveer 25 dagen geduurd.   Daarom – in willekeurige volgorde - 25 ambities en plannen uit het coalitieakkoord:

 1. Het Grote Kerkhof wordt op 2 februari 2019 autovrij gemaakt. Dit deel van de stad  (inclusief Stromarkt en Nieuwe Markt) wordt opnieuw ingericht.   
 2. De lokale economie wordt op een duurzame manier versterkt. Duurzame bedrijven krijgen voorrang. Voor de binnenhaven geldt een duidelijke  duurzaamheidsambitie: inzet op elektrische scheepvaart.
 3. De gemeente Deventer gaat maatschappelijk verantwoord ondernemen en verlangt dit ook van bedrijven waar ze mee samenwerkt.
 4. Deventer wordt energieneutraal in 2030. De komende periode gaan we een concreet energieplan maken en werken aan draagvlak voor o.a. windturbines en zonneparken om deze ambitie te verwezenlijken. Het verkennende onderzoek naar meer windenergie in Deventer wordt vanaf september 2018 besproken in de raad.
 5. Met bedrijven gaan we duidelijke afspraken maken in de vorm van energiedeals om hun energieverbruik terug te dringen. 
 6. We zorgen ervoor dat flora en fauna ook in de bebouwde omgeving voldoende ruimte heeft. Dit zogenaamde natuurinclusief bouwen is goed voor de biodiversiteit van de stad.
 7. In het openbaar groen gaan we waar mogelijk ecologisch beheer toepassen. Ook gaan we het kapbeleid moderniseren, onder andere bij de laanbomen. Om de communicatie over kap te verbeteren gaan we experimenteren met een kaplint.
 8. We gaan jongeren, met hun eigen lef en liefde voor Deventer, actief betrekken bij beleid dat hun aangaat door middel van een jongerenraad.
 9. We voeren diversiteitsbeleid en onderzoeken de mogelijkheid voor een adviesraad sociale cohesie zodat ook Deventenaren met een migratie-achtergrond betrokken worden bij het gemeentelijk beleid.
 10. We hebben een duidelijke ambitie om streeklandbouw (lokale voedselproductie tbv de stad)  te versterken en gaan deze ambitie samen met LTO en milieuorganisaties uitwerken.
 11. Dierenwelzijn is belangrijk aandachtspunt van dit college waarvoor speciaal beleid wordt gemaakt. Bij de handhaving maken we van de bestrijding van stalbranden prioriteit.
 12. Om de luchtverontreiniging terug te dringen stimuleren we duurzame mobiliteit (bijvoorbeeld elektrische auto's, meer laadpalen ) en gaan we voorlichting geven over verantwoorde houtstook.
 13. We gaan de mogelijkheden voor een transferium nabij de A1 onderzoeken om zodoende duurzame mobiliteit en lagere  parkeerdruk in de binnenstad te bevorderen.
 14. We schrijven nog in 2018 een nieuwe cultuurvisie in samenspraak met instellingen en individuele makers. Deze visie doet recht aan de unieke dynamiek van de sector. 
 15. De gemeente Deventer gaat actief aan het werk met de werkwijze ‘Prettig Contact met de Overheid’. Binnen deze manier van werken staat persoonlijk contact in plaats van afstandelijke brieven centraal. 
 16. Het persoonsgebonden budget (PGB) is een volwaardig alternatief voor zorg in natura, waarbij de toegankelijkheid van PGB een blijvend aandachtspunt is.
 17. De communicatie rondom regelingen voor schuldhulpverlening wordt vereenvoudigd, zodat deze toegankelijk zijn voor de mensen die het nodig hebben. We zetten blijvend budget in voor kinderen in armoede, zodat zij volwaardig mee kunnen doen. 
 18. We gaan daadwerkelijk vaart maken met de verbouwing van poppodium Burgerweeshuis. Het verfijningsonderzoek zal in het najaar de volgende stappen laten zien.
 19. De fiets is voor steeds meer mensen een goed alternatief en daarom gaan we werken aan nieuw fietsbeleid.  Fietssnelwegen zijn daarom belangrijk. Onze prioriteit ligt bij een fietssnelweg naar Zutphen. 
 20. Werk is voor veel mensen een belangrijk onderdeel van hun bestaan. Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gaan we banen creëren in samenwerking met onder andere het bedrijfsleven. 
 21. We versterken de samenwerking tussen verschillende aanbieders van zorg, zodat voor de zorgvrager duidelijk is wie hij of zij moet hebben: zorg met één gezicht. 
 22. De sociale teams spelen een belangrijke rol in preventie en daar zetten we vol op in.
 23. De mogelijkheden voor vuurwerkvrije zones worden uitgebreid, zodat oud en nieuw voor iedereen leuk is.  Met de jaarwisseling van 2019 organiseren we een centrale vuurwerkshow.
 24. Wij gaan ingewikkeld taalgebruik in de communicatie door de gemeente in kaart brengen en aanpakken. Daarmee betrekken we bewoners meer bij de gemeente en pakken we bureaucratie aan/ 
 25. Bij de aanleg van woonwijken wordt gestreefd naar een natuurspeelplaats waar kinderen spelend kennis leren maken met de natuur. 

Hieronder is het volledige coalitieakkoord te lezen. 

YouTube video