Deventer is een van de vijf oudste steden van Nederland. Door de handel over de rivier kwam de stad al vroeg tot bloei. In de Middeleeuwen groeide de stad uit tot een belangrijk handelscentrum. En nog steeds is de stad uitstekend te bereiken via weg, rail en water. Er zijn maar weinig steden in Nederland waar de rijke historie zo goed bewaard is gebleven als Deventer. De historische binnenstad – met de Middeleeuwse kerken en het oudste stenen huis van Nederland – is een echte publiekstrekker. En de Athenaeumbibliotheek is de oudste stadsbibliotheek van Nederland. Maar om dit erfgoed te behouden, moet je daar wel in investeren. GroenLinks wil samen met de stad en de dorpen werken aan een nieuwe cultuur- en erfgoedvisie: Wat willen we in Deventer? Wat hebben we daarvoor over? En hoe gaan we dat met elkaar organiseren?

Ik ben ooit lid geworden omdat de partij echt werk maakt van duurzaamheid, maar ook omdat GroenLinks opkomt voor de kwetsbaren in de samenleving. Maar weinig mensen kiezen voor een uitkering, maar de overheid zegt nu ‘eigen-schuld-dikke-bult’ als je werkloos en/of gehandicapt bent. Deze mensen worstelen vaak om volwaardig mee te kunnen komen. Ik heb zelf aan de lijve ondervonden hoe lastig het is om aan betaald werk te komen met een fysieke functiebeperking. Tegelijkertijd werd vrijwilligerswerk moeilijk gemaakt, omdat dit betaald werk zou verhinderen. In plaats van wantrouwen en strenge regels zou er meer ruimte om bij te verdienen moeten zijn. Dit zorgt ervoor dat mensen de regie zelf in handen hebben en vergroot de onafhankelijkheid. Iedereen telt mee!

Anne en haar onderwerpen:

  • Burger & Bestuur
  • Openbare Orde & Veiligheid (incl. privacy)
  • Inkomensvoorziening & Arbeidsmarkt
  • Meedoen
  • Economie
  • Kunst & Cultuur
  • Diversiteit, Emancipatie & Sociale Cohesie
  • Europa & Internationaal
  • Wijkraadslid voor: Voorstad en Binnenstad
anne1.jpg
Q&A #2: Coalitieakkoord met Anne, Tjeerd en Carlo Afspelen op YouTube