formatie deventer groenlinks

Wij dagen de formerende partijen in Deventer uit: leg de lat flink hoog!

GroenLinks Deventer is ingegaan op de uitnodiging van formateur Henk Gossink en de onderhandelaars van de vier formerende partijen Gemeentebelang, PvdA, VVD en D66 om te praten over de onlangs gepresenteerde thema's voor een coalitie-akkoord. GroenLinks vindt dat er tot nu toe veel te weinig samenhang en ambitie uit de gepresenteerde plannen spreekt en doet een oproep om lef te tonen en te werken aan een ambitieuze en verbindende visie voor Deventer. 

Bijgevoegd onze brief aan de formateur.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart jl. was GroenLinks de grootste winnaar van de verkiezingen: van 3 naar 5 zetels in de gemeenteraad. De verbazing was dan ook groot dat de informateur enkele weken daarna zonder enige motivering adviseerde om de formatie te starten zonder deze winnaar.

Inmiddels zijn we weer enkele weken verder. En zijn alle fracties gevraagd om een bijdrage te leveren aan de door het formatieteam geformuleerde ambities. De fractie van GroenLinks heeft besloten om op deze uitnodiging in te gaan. De acht thema’s die zijn gepresenteerd door de formerende partijen hebben we grondig bekeken, waarna we hebben opgeschreven hoe wij deze thema’s zien, wat we graag toegevoegd zien en wat we überhaupt missen in de nu gepresenteerde ambities. Deze brief is te vinden onderaan dit bericht en kan worden gezien als onze inbreng bij het gesprek afgelopen maandag 30 april.

Samengevat komt onze aanbeveling erop neer dat bij veel ambities de lat veel hoger mag worden gelegd. Daarnaast mag er veel dat duidelijker worden aangegeven wat het toekomstige college nu eigenlijk wil en waarom. Daarbij spreekt GroenLinks de hoop uit dat het de coalitie menens is met de mooie woorden over duurzaamheid en dat het niet alleen bij die woorden blijft. Daarnaast ontbreken er  onder andere ambities ten aanzien van jongeren, sociale zekerheid, diversiteit, natuur, milieu, dierenwelzijn, woningbeleid, minimabeleid etc. want de opbrengst van de partijen tot nu toe is erg mager. 

De fractie wenst de formerende partijen veel succes toe de komende tijd!