raad

Stomverbaasd over onnavolgbare start formatie

GroenLinks Deventer heeft op 21 maart 2018 de verkiezingen gewonnen. Van 3 naar maar liefst 5 zetels! Vervolgens zijn verkenningen geweest naar de gewenste coalitie. Door een onnavolgbaar advies van de grootste raadsfractie (de lokale partij Gemeentebelang) is GroenLinks buitenspel gezet bij de coalitie-onderhandelingen. Zonder inhoudelijke motivering dwingt Gemeentebelang de grote winnaar van de verkiezingen tot oppositie voeren. Een valse start die geen recht doet aan de verkiezingsuitslag.

GroenLinks heeft op 21 maart 2018 de verkiezingen gewonnen. Met een stemmenwinst van 5,8% ten opzichte van de vorige keer en twee extra zetels in de raad (van 3 naar 5 zetels) zou het voor de hand liggen om een coalitie met de andere grote winnaar (VVD) te verkennen. De lokale partij Gemeentebelang (behoud van het huidige aantal zetels van 7) nam het voortouw in de informatie en voerde verkennende gesprekken met vertegenwoordigers van alle partijen. Op basis van onduidelijke en vage overwegingen stelde informateur Alie Zandstra op 5 april coalitie-onderhandelingen voor met in ieder geval 4 partijen: Gemeentebelang (7), PVDA (6), VVD (6) en D66 (4). Een nog onbekende vijfde partij kan mogelijk een vijfde wethouder leveren. GroenLinks zou qua programma-inhoud het meeste afwijken maar een motivatie daarvoor kon niet worden gegeven. Een doordachte en zorgvuldig afgewogen analyse van de programmatische verschillen is tot onze stomme verbazing niet gemaakt. Dit vinden wij niet passend bij een open en transparante bestuursstijl en het voelt als een klap in het gezicht van alle Deventenaren die op 21 maart hun stem hebben uitgebracht op GroenLinks. In welke rol dan ook: wij blijven positief en zullen de kiezers niet teleurstellen. Tijd voor verandering.

De fractie heeft in een brief aan de informateur haar reactie gegeven op de informatieronde. Klik hier.