GroenLinks strijdt al jaren voor een ingrijpende herziening van het Deventer kapbeleid. Rigoureuze kap van volwassen bomen past niet meer bij onze klimaatdoelstellingen en het tegengaan van hittestress. In de raadsvergadering van 7 juli is het gelukt om het laanboomverjongingsbeleid flink aan te passen. Ons amendement op het bomenbeleidsplan is mede ingediend door de PvdA, ChristenUnie, DENK en Deventer Sociaal en gesteund door D66, DeventerBelang, DeventerNu en VVD (deels). Door deze aanpassing in het beleid zullen er heel veel volwassen bomen behouden blijven voor de kap. Behalve minder kap is er ook geld vrijgemaakt voor de uitvoering van het nieuwe bomenbeleid. Ook zal er een communicatieplan worden gemaakt over de wijze waarop inwoners beter geïnformeerd worden over snoei en kapplannen in onze gemeente. GroenLinks zal zich blijvend inzetten voor het behoud van een fraaie groene leefomgeving!

Klik hier om de drie aangenomen GroenLinks-moties te lezen.

Lees hier over eerdere inzet voor bomenbehoud.