In Deventer leggen we de rode loper uit voor de fiets. Dit betekent dat veel smalle betegelde fietspaden worden verbreed en voorzien van asfalt. Een ontwikkeling die wij natuurlijk van harte toejuichen! Maar wat als er nu langs het traject volwassen gezonde bomen staan die bij de aanleg van het fietspad een knelpunt opleveren, bijvoorbeeld omdat een deel van de wortels moet worden verwijderd?  In oktober bespraken we de aanleg van een nieuw fietspad langs het Hanzetracé. Wij hadden forse twijfels bij de hoeveelheid bomen die moesten worden gekapt en dienden een motie in voor nader onderzoek die in de raad op voldoende steun kon rekenen.

Op 27 mei heeft het college ons geïnformeerd over het nadere onderzoek. Uit de second opinion bleek dat er fors minder bomen hoeven te worden gekapt. Daarnaast bleek dat het eerste onderzoek  rammelde aan alle kanten. Er zijn fouten gemaakt in de telling, benaming en als ergste de kwalificatie van de gezondheid. Hoewel wij natuurlijk hartstikke blij zijn dan een hoop bomen voor de kap behoed worden, hebben wij wel zorgen over toekomstige projecten. Daarom hebben wij gelijk kritische vragen gesteld aan het college. De Stentor heeft op 28 mei een artikel gewijd aan deze bomenkap (premium, zie onder).

Artikel in De Stentor, 28 mei 2021