De gemeente Deventer hanteert al decennialang het "laanboomverjongingsbeleid". In dit beleid worden periodiek, veelal op een moment dat samenvalt met wegdekvervanging of herinrichting, een deel aaneengesloten volwassen (vitale en minder vitale) laanbomen vervangen door jongere exemplaren. Op den duur zal er dus weer een fraaie aaneengesloten bomenlaan ontstaan. Echter; gelijktijdige kap van een groot aantal volwassen bomen is rigoureus en heeft een behoorlijke impact op landschap en natuurwaarden. Uit het oogpunt van het behoud van biodiversiteit, klimaatadaptatie en het bestrijden van hittestress is het anno 2020 echt nodig om anders naar onze bomen te gaan kijken.

In het coalitieakkoord "met lef en liefde voor Deventer" is afgesproken om het bomenbeleid te actualiseren. In 2021 verwachten wij een geactualiseerd beleidskader en dan staat ook  het laanboomverjongingsbeleid op de agenda. Als het aan ons ligt gaan we in Deventer voortaan gezonde bomen behouden.