Vragen bij het aanvalsplan

Eind september stelde GroenLinks al vragen over een zogenaamd aanvalsplan waar destijds aan gewerkt werd. Dit aanvalsplan moet bijdragen aan een daling van het aantal uitkeringsgerechtigden en een beperking van het gemeentelijk tekort op het budget uitkeringen inkomensvoorzieningen gemeenten, of kortweg de BUIG. Onderdeel van het aanvalsplan is een integrale jongerenaanpak. Om in aanmerking te komen voor een extra bijdrage van het Rijk (een vangnetuitkering) werd de raad gevraagd om in te stemmen met de maatregelen die uitgewerkt zijn in het aanvalsplan. 

Watercontroles

Omdat nergens uit blijkt dat er in Deventer mensen onterecht een uitkering ontvangen en omdat er geen aantoonbaar verband bestaat tussen handhaving en naleving van bijstandsregels stelde GroenLinks - met steun van Deventer Sociaal - voor om de maatregelen die gericht waren op meer handhaving te schrappen. “Er bestaan grote onderlinge verschillen tussen gemeenten in hoe zij de bijstandsregels controleren, je zou kunnen zeggen dat er sprake is van willekeur. Afgelopen jaren hebben rechters meermaals gemeenten teruggefloten voor het inzetten van ongeoorloofde onderzoeksmethoden”, aldus Anne van der Meer. Helaas was er geen meerderheid voor het schrappen van deze maatregelen. Omdat er ook goede maatregelen in het aanvalsplan staan, heeft de fractie over het totaalpakket verdeeld gestemd.

Evaluatie van het actieplan

Een motie met het verzoek - van GroenLinks, Deventer Sociaal, Gemeentebelang en DeventerNu - om het aanvalsplan te evalueren is vervolgens unaniem aangenomen. Ook volgt er na de zomer een gesprek over het huidige handhavingsbeleid. GroenLinks zal zich blijven inzetten voor een eerlijke bijstand met begeleiding vanuit vertrouwen.