Onvoldoende budget in Deventer
Gemeenten ontvangen op grond van de Participatiewet budget van het Rijk voor bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies. Voor de gemeente Deventer geldt dat het budget in de meeste jaren niet voldoende is. Het is best mogelijk dat gemeente Deventer onvoldoende budget krijgt in relatie tot haar populatie. Dit zal het komende jaar ook onderzocht worden. In Deventer zijn er meer mensen met een bijstandsuitkering dan gemiddeld in Nederland. ‘Gemiddeld wil altijd zeggen dat er gemeenten onder en boven het gemiddelde zitten. Van gemeente Wassenaar verwachten we ook niet dat ze meer mensen een uitkering gaan geven om op het landelijk gemiddelde uit te komen’, aldus Anne van der Meer. ‘Bovendien is het goed om te weten dat Deventer het weer beter doet dan andere gemeenten met meer dan 100.000 inwoners. Gemiddeld genomen dan.’

Aanvalsplan
Gemeenten die niet uitkomen met het budget wat zij van het Rijk ontvangen, kunnen een vangnetuitkering aanvragen. In die aanvraag moet de gemeente aangeven waarom het budget niet genoeg is en welke verbetermaatregelen worden getroffen. Deventer heeft al vaker gebruik gemaakt van deze uitkering en blijkbaar wordt er momenteel gewerkt aan een “aanvalsplan” om hier weer voor in aanmerking te komen. Een van de verbetermaatregelen waaraan wordt gedacht is “creatieve handhaving”. GroenLinks vraagt zich af wat hiermee wordt bedoeld. We willen allemaal voorkomen dat inwoners onterecht een uitkering ontvangen. Maar de aandacht die uitgaat naar handhaving staat volgens GroenLinks niet in verhouding tot het daadwerkelijke aantal “fraudeurs”.

Meer werkgelegenheid voor jongeren
In de gemeente Deventer maken er relatief veel jongeren gebruik van de bijstandsuitkering. GroenLinks wil weten van het college waarom dit zo is. Wij zijn positief over een integrale jongerenaanpak. Deventer zou ook met andere betrokken partijen (zoals ROC Aventus, het bedrijfsleven en maatschappelijke partners) in gesprek moeten gaan om meer jongeren aan stages en banen te helpen. Naast dat ze jongeren zelf moet vragen wat ze nodig hebben. ‘De gemeente moet ook zelf het goede voorbeeld geven door meer stages of leerwerkplekken aan te bieden’, besluit Anne.