Het slim warmtenet is een vernieuwende manier van duurzame energievoorziening. De restwarmte van de rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt gebruikt om woningen te verwarmen, zodat verwarming met aardgas niet meer nodig is. Het is één van de eerste warmtenetten in Nederland die gaat draaien op een lagere temperatuur. Afhankelijk van het aantal aan te sluiten woningen wordt deze restwarmte vervolgens op buurt- of blokniveau opgewaardeerd naar de benodigde hogere temperaturen. Meer informatie hierover vind je bij SWZ. Door de opwaardering op deze centrale manier te organiseren, blijven de kosten relatief laag voor huishoudens. En mede doordat de gemeente Deventer, naast een stevige eigen investering, geld ontvangt van provincie en op korte termijn hopelijk ook van het Rijk wordt er ook voor gezorgd dat de energierekening betaalbaar blijft. Op deze manier kunnen ook huizen van mensen met een laag inkomen aangesloten worden op dit warmtenet.

GroenLinks is erg blij met dit belangrijke project. Het levert een duidelijke bijdrage aan de verduurzaming van Deventer en tegelijkertijd blijft de energierekening, vaak een terechte zorg van veel mensen, betaalbaar. Hierdoor kunnen veel meer mensen hun bijdrage leveren aan een duurzamere energieopwekking zonder dat zij op hoge kosten worden gejaagd. De steun van de hele gemeenteraad betekent een mooi succes voor Carlo Verhaar in dit college.