De gemeente Deventer heeft eind 2017 voor 7,5 miljoen euro 9 hectare verontreinigde grond van Akzo Nobel gekocht om een nieuw innovatief bedrijventerrein te ontwikkelen voor  hoogwaardige chemische technologie. De resultaten tot nu toe zijn echter teleurstellend (slechts 2 extra banen) en het lijkt er op dat eind 2020 bij de tussenevaluatie de gemeente alsnog uit dit project zal stappen en de grond kan worden terugverkocht. Zeker als het aan GroenLinks ligt.

Eind 2017 heeft de gemeente Deventer met het toenmalige Akzo Nobel (nu: Nouryon) aan de Zutphenseweg (het terrein nabij de A1/McDonalds) een deal gesloten om het Deventer Open Innovatie Center (DOIC) te ontwikkelen. Deventer kocht voor 7,5 miljoen euro verontreinigde grond zodat Akzo die miljoenen kon investeren in het innovatiecentrum.  Een van de argumenten om hierin te investeren was de angst voor het vertrek van het  aanwezige Research& Development (R&D) laboratorium van Akzo want dit zou leiden tot een verlies van 300 banen voor Deventer. Wij vonden destijds het aankopen van zwaar verontreinigde grond een groot risico omdat de sanering miljoenen zou gaan kosten. Daarbij rees ook de vraag: zou het nu werkelijk veel  nieuwe werkgelegenheid voor Deventer opleveren?  Immers: als Akzo overtuigd was van een kansrijke winstgevende investering,  dan had zij zelf het DOIC kunnen ontwikkelen, zonder de miljoenen van Deventer. Miljoenen die we goed konden gebruiken voor talloze andere zaken in de stad, zoals investeren in duurzaamheid of de openbare ruimte. Een meerderheid van de raad stemde destijds voor het plan. Alleen GroenLinks en Deventer Sociaal stemden tegen.

Inmiddels staat het project bekend onder de naam "S-Park" en van de verwachte hoogwaardige werkgelegenheid van ruim 60 personen begin 2020 zijn er slechts twee extra banen (!) gerealiseerd. Bedrijven blijven om onduidelijke redenen weg en het plan loopt niet zoals eind 2017 voorgespiegeld. Ondertussen heeft Nouryon al laten weten dat het R&D-lab ook zonder het DOIC/S-park in Deventer blijft, dus het verlies van werkgelegenheid is niet meer aan de orde.  Gelukkig bevat het samenwerkingscontract een clausule dat we na 3 jaar nog uit de deal kunnen stappen waarbij Akzo/Nouryon de gifgrond terugkoopt van de gemeente (een zogenaamde "Go or No Go" beslissing). Zoals het er nu uitziet lijkt het onvermijdelijk dat we afstevenen op een “No Go” waarbij Deventer de miljoenen terugkrijgt. In de raadsbijeenkomst van 15 januari 2020 bleek dat veel raadsleden nog steeds hoopvol zijn en zelfs suggereerden om de “Go or No Go” beslissing uit te stellen. Wij hopen uiteraard dat er de komende  maanden een wonder geschiedt en dat het project in enkele maanden al zijn doelstellingen bereikt zodat vol overtuiging kan worden gekozen voor een "Go". Volgens ons is het echter meer realistisch om rekening te houden met een “No Go” waarbij we de gronddeal zo snel mogelijk ongedaan kunnen maken.   Halverwege 2020 wordt de raad opnieuw bijgepraat over de stand van zaken. We houden jullie op de hoogte!

(In september en december  2017 schreven we ook al artikelen over de deal rond het bedrijventerrein)