De gemeente Deventer neemt mogelijk een enorm risico door nu miljoenen euro's in het AKZO-terrein aan de Zutphenseweg te pompen, aldus de fractie van GroenLinks Deventer. Het plan voor een Deventer Open Innovatie Centrum (DOIC) kost Deventer circa 9 miljoen waarbij Deventer eigenaar wordt van een verontreinigd stuk grond terwijl het allerminst zeker is of het DOIC een groot financieel succes wordt. In de raadsvergadering van 27 september 2017 wordt voorgesteld om de samenwerkingsovereenkomst met AKZO vooralsnog niet te ondertekenen door dit onderwerp 'controversieel' te verklaren. 

De productie van AKZO is enkele jaren geleden gestopt en de leegstaande bebouwing en gronden wil AKZO-Nobel, tezamen met de provincie Overijssel en de gemeente Deventer, omvormen tot het "Deventer Open Innovation Center" (DOIC) waar nieuwe chemische innovatieve bedrijven zich kunnen vestigen en gebruik kunnen maken van de kennis van research-lab van Akzo. Een concept dat kansen biedt voor werkgelegenheid in Deventer maar de garanties op succes zijn onzeker. Verder is er een enorme bodemverontreiniging onder het terrein die de gemeente in de maag gesplitst kan krijgen als het project een fiasco wordt.

Op dit moment is er ook nog veel onduidelijkheid over de toekomst van Akzo omdat de chemietak mogelijk wordt verkocht. Een slecht teken aan de wand is dat de samenwerkingsovereenkomst in het vierde kwartaal van 2016 zou worden ondertekend en we inmiddels jaar verder zijn zonder een ondertekende samenwerkingsovereenkomst. Als innovatieve bedrijven echt graag naar Deventer willen komen, dan zou er wel wat meer haast achter gezet zijn en zouden de welwillende innovatieve bedrijven er al zitten. GroenLinks heeft vooralsnog twijfels bij deze investering en vindt het geen goed idee dat het zittende (minderheids)college de samenwerkingsovereenkomst ondertekent.

 "Als Akzo overtuigd is dat het een kansrijke winstgevende investering is dan kan zij zelf het DOIC gaan ontwikkelen, zonder de miljoenen van Deventer. Miljoenen die we goed kunnen gebruiken voor talloze andere zaken in de stad, bijvoorbeeld investeren in duurzaamheid of de openbare ruimte. Het is zaak nu om geen overhaaste beslissingen te nemen."

In de raadsvergadering van 27 september 2017 zal GroenLinks voorstellen het project voorlopig in de ijskast te plaatsen.